Tag Archives: Leica

Визуелизација на точноста на МАКПОС мрежата

Makpos NOVA maps

Корисниците на МАКПОС мрежата од референтни GNSS станици добија уште една придобивка со цел понапредно и попрегледно користење и планирање на својот гео-бизнис.
Визуелизацијата на точноста на мрежата – Network Online Visualisation of Accuracy (NOVA) е можност на софтверскиот пакетLeica SpiderQC да се визуелизира предвидената точност на база-ровер или мрежно РТК решение во рамките на мрежата.
Мапите во реално време ја даваат дистрибуцијата на ризидуалите поради грешките од јоносферските и тропосферските влијанија со што се следи статусот на мрежата и лесно се воочуваат местата каде што може да се јави проблем.
NOVA мапите визуелно ги прикажуваат бенифитите при користење на мрежните RTK корекции

Повеќе на официјалната страница на МАКПОС
Отворете го линкот
http://makpos.katastar.gov.mk
И притиснете лево на NOVA maps
На екранот добивате визуелен приказ на Global RMS:
Генерален индикатор на одстапувањето за целата мрежа.

[google-map-v3 width=”100%” height=”250″ zoom=”12″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”Трифун Хаџи Јанев 4, Скопје{}1-default.png{}Агенција за Катастар на Недвижности на РМ” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]

 

MAKPOS – системот референтни GNSS станици се повеќе во служба на Геодезијата и Катастарот

leica makpos macedonia

MAKPOS – системот референтни GNSS станици се повеќе искористен за Геодезијата и Катастарот.
Комплетниот систем е од производителот Leica Geosystems од Швајцарија, водечки бренд во оваа индустрија.
Администрирањето со системот го води Агенцијата за Катастар на Недвижности, со комплетна техничка поддршка од ГеоВИЛД МАК.
Од досегашното работење корисниците имаат само позитивни коментари и големо олеснување во извршувањето на секојдневните инженерски активности на терен.

Мониторинг на деформации на столб од Жичарата Водно

Coordinate Quality Leica monitoring

Живееме во динамичен свет. Зградите и браните слегнуваат, мостовите вибрираат , столбовите се поместуваат. Секако, оваа не треба да го сватиме како опасност, туку како момент кој треба да го следиме и имаме под своја контрола.

Денешната технологија ни овозможува 24 часовен мониторинг на секое најмало поместување од положба во 3Д.
Еден таков проект стартуваше ГеоВИЛД МАК – авторизираниот дистрибутер на Leica Geosystems во Македонија.
Мониторингот е на еден столб од Жичарата до Милениумски Крст, Водно, Скопје.
Целта е стручниот тим на жичарата во секое време да има увид на осцилациите на столбот по трите оски, и секако доколку се забележи нешто над дозволените отстапувања, да се реагира навреме.

Повеќе детали од проектот и секако резултати ќе објавуваме континирано во соработка со тимот на ГеоВИЛД МАК и жичарата Водно.

Monitoring Display Leica

[google-map-v3 width=”100%” height=”200″ zoom=”12″ maptype=”hybrid” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”false” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” kml=”http://georeport.mk/files/kmlmapping/gmx902gg.kml” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]

 

GPS – Генерални карактеристики на Глобалниот систем за позиционирање

gps basic

Генерални карактеристики на Глобалниот систем за позиционирање

Семинарска Тема: ” GPS Leica SR 20 ” 

Содржина

ƒGPS Генерални карактеристики
ƒGPS Компоненти на системот

  1. ƒВселенски сегмент
  2. Контролен сегмент
  3. Кориснички сегмент

Основни кориснички принципи:

  1. ƒОсновна равенка во ГПС
  2. ƒРастојание
  3. ƒПозиција

ƒСтруктура на GPS сигналот
ƒGPS Приемник Leica SR 20
ƒСофтвер за обработка на GPS податоци – Leica Geo Office
ƒТест мерења со Leica SR 20 и добиени резултати

…..

Тема: ” GPS Leica SR 20 ”
ПРЕВЗЕМЕТЕ .PDF НА ОВОЈ ЛИНК >превземи .pdf> 

Александар Тушев инд.бр 215

Водечкиот бренд во Гео-Технологиите – Leica Geosystems AG, ќе биде поблиску до своите локални корисници!

Отварање на компанија, авторизиран дистрибутер на Leica Geosystems AG!

На 31мај 2005 , во конференциската сала на ЕСМ се одржа семинар на кој беа промовирани новите технологии развиени од Швајцарскиот реномиран производител Leica Geosystems .

Повеке информации од овој настан погледнете на линкот на компанијата ГеоВИЛД МАК
www.geowildmak.com.mk

Се надеваме дека со постоењето на авторизиран дистрибутер, водечкиот бренд во Гео-Технологиите – Leica Geosystems AG, ќе биде поблиску до своите локални корисници!

31 Мај 2005

Можеби ве интересираclose