Tag Archives: Фирми

19.11.2010 Leica VIP event – 5 Години GeoWILD MAK

На овој настан организиран со нашите корисници, накратко го презентиравме работењето на ГеоВИЛД МАК во изминатите 5 години со акцент на поголемите реализирани проекти и развојните планови за иднина.
Исто така во тек со развојот на инструментите и опремата од Leica Geosystems AG, беа промовирани новите GS08 GNSS и најфлексибилната тотална станица со вградена камера Leica Viva TS11 и ТS15.
Значајно место на овој настан одвоивме и за нашите корисници и партнери во поголеми проекти, Агенцијата за Катастар на Недвижности со проектот МАКПОС и ФАКОМ АД со проектот во индустриска метрологија.
ГеоВИЛД МАК продолжува и понатаму да биде на Ваше располагање.

Агендата на настанот беше следната.

 5 Години GeoWILD MAK – презентација.pdf, Г-дин Александар Тушев, продажба и маркетинг ГеоВИЛД МАК
– ФАКОМ АД – проект презентација.pdf, Проф.Др Тихомир Николовски, Г-дин Зоран Делев, Г-дин Зоран Симјановски, Г-дин Ненад Кралевски
– МАКПОС – проект презентација.pdf, Г-дин Саше Димески, раководител на сектор основни геодетски работи во АКН

– Ново од Leica Viva – презентација.pdf, Г-дин Александар Постоловски, управител ГеоВИЛД МАК

  • Повеќе на оваа тема на официјалниот web портал на GeoWILD MAK!
  • www.Geowildmak.com.mk

А.Тушев, 22 Ноември 2010

Ново од 2006 година е стартот на приватната Геодетска пракса а со тоа и приватните Гео Компании. Води ли ова кон подобра Геодезија?

Ново во 2006 година е почетокот на приватната геодетска пракса, со што се очекува подобрување на состојбите првенствено со ажурноста на Катастарот, а и во сите области каде просторните податоци се користат за планирање и анализи.
Неколку месеци по донесениот Закон со кој геодетскиот премер за ажурирање и одржување на катастарскиот систем се префрла во рацете на приватни Геодетски фирми се појавија и првите субјекти во овој значаен општествен сегмент.
Сегашните состојби во Катастарот укажуваат дека многу треба да се направи за да добиеме еден современ Катастар кој со кратки шалтерски процедури ќе обезбедува и одржува податоци за сопственоста и други атрибути на недвижностите во нашава држава. Нормално е да се очекува дека со стартот на приватниот сектор стандардите во оваа дејност ќе се подигнат но сепак е рано да се оценува до кое ниво ќе оди развојот.
Според Законот, да се регистрира друштво за геодетски работи треба да се задоволат одредени услови од областа на стручна подготвеност (лиценца за работа) и техничка опременост со соодветни технологии што ќе ја задоволат побараната точност на просторен податок што ќе се евидентира во Катастарот.

На оваа тема ќе елаборираме информации, предлози и критики од сите заинтересирани учесници во овој значаен општествен сегмент.

До брзо видување, имајте убав ден!
А.Тушев, дипл.геод инж
e-mail: mail@georeport.mk

14.05.2006

Можеби ве интересираclose