Tag Archives: Соработка

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности и Градежниот факултет

Memorandum_Katastar AKN_Gradezen Geodezija

На Градежниот факултет беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Градежниот факултет при УКИМ. Во присуство на претставници на двете институции, Меморандумот го потпишаа г. Славче Трпески, директор на Агенцијата за катастар на недвижности и г. Милорад Јовановски, декан на Градежниот факултет.

AKN GRADEZEN potpisan memorandumСо Меморандумот за соработка се утврдуваат облиците и начинот на соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Градежниот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје во областа на геодезијата и вишата геодезија, како и основните геодетски работи, премерот на недвижности, топографските карти, картографијата, националната инфраструктура на просторни податоци, управувањето со геодетско-катастарскиот информациски систем, катастарот на недвижности, масовната проценка на недвижности, Регистарот на просторни единици и други области кои се во надлежност на двете институции.

Соработката ќе се реализира преку:
размена на информации за активностите на институциите, соработка при спроведувањето на практичната настава на студентите по геодезија од Градежниот факултет, како и обезбедување потребни услови за нејзино спроведување, преку нивно запознавање со работните процеси на Агенцијата за катастар на недвижности (процесите на изработка на топографските карти, основните геодетски работи, дигитализацијата, развивањето на GIS системите и друго), соработка во обезбедувањето потребни услови за обука на овластените геодети (човечки, просторни, технички итн.) во функција на спроведување на континуираната обука за овластените геодети како надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности, определување заеднички тимови на предавачи на теми

Меморандум за соработка меѓу Mакедонскиот и Српскиот Kатастар

АКН

Македонската Агенција за Катастар на Недвижности и Српскиот Републички Геодетски Завод денеска потпишаа Меморандум за соработка со кој ќе разменуваат информации и искуства со цел унапредување на соработката и учество во регионални проекти.

Според директорот на Републичкиот Завод на Србија Крејовиќ, Македонија има големи позитивни постигнувања во катастарското работење кои ќе ги користи и српската институција.

– Македонија отиде далеку во примената на новите информатичко-комуникациски технологии. Имате е-катастар и централна база на податоци, која што сеуште ја немаме во Србија. Кога ќе стасаме до тоа ниво ќе се разменуваат податоци помеѓу граѓаните преку интернет, рече по потпишувањето на Меморандумот Крејовиќ.

Според Трпески за македонскиот катастар ќе бидат корисни српските искуства во воспоставувањето на скен центарот што сеуште не е имплементиран во Македонија и за кој веќе се подготвува студија.

Извор: АКН

Можеби ве интересираclose