Tag Archives: Прецизни

19.11.2010 Leica VIP event – 5 Години GeoWILD MAK

На овој настан организиран со нашите корисници, накратко го презентиравме работењето на ГеоВИЛД МАК во изминатите 5 години со акцент на поголемите реализирани проекти и развојните планови за иднина.
Исто така во тек со развојот на инструментите и опремата од Leica Geosystems AG, беа промовирани новите GS08 GNSS и најфлексибилната тотална станица со вградена камера Leica Viva TS11 и ТS15.
Значајно место на овој настан одвоивме и за нашите корисници и партнери во поголеми проекти, Агенцијата за Катастар на Недвижности со проектот МАКПОС и ФАКОМ АД со проектот во индустриска метрологија.
ГеоВИЛД МАК продолжува и понатаму да биде на Ваше располагање.

Агендата на настанот беше следната.

 5 Години GeoWILD MAK – презентација.pdf, Г-дин Александар Тушев, продажба и маркетинг ГеоВИЛД МАК
– ФАКОМ АД – проект презентација.pdf, Проф.Др Тихомир Николовски, Г-дин Зоран Делев, Г-дин Зоран Симјановски, Г-дин Ненад Кралевски
– МАКПОС – проект презентација.pdf, Г-дин Саше Димески, раководител на сектор основни геодетски работи во АКН

– Ново од Leica Viva – презентација.pdf, Г-дин Александар Постоловски, управител ГеоВИЛД МАК

  • Повеќе на оваа тема на официјалниот web портал на GeoWILD MAK!
  • www.Geowildmak.com.mk

А.Тушев, 22 Ноември 2010

Можеби ве интересираclose