Tag Archives: Лист

Имотен лист OnLine во три чекори – Катастар

imoten-list-online-katastar-georeport

Почитувани пријатели,

Од денеска, 29.12.2015 година, граѓаните,бизнис заедницата, нашите иселеници во странство ќе можат имотен лист, копија од катастарски план, геодетски точки,административни карти, WMS сервиси и многу други производи од катастарот, да ги порачаат и платат преку интернет и истите за неколку минути ќе им бидат доставени на нивнате е-маил адреса.

Подетално на http://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/

 

Facebook статус г-дин Славе Трпески – директор на Агенцијата за Катастар на Недвижности на Р.Македонија

Имотен лист OnLine преку Интернет

katastar-skica-imoten-list

Граѓаните ќе добијат можност од дома преку интернет да порачаат имотен лист, кој веднаш во електронска форма или по пошта ќе им биде доставен на нивна адреса, вели во интервју за МИА директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески.

katastar skopje

Проектот за електронскиот шалтер на Катастарот моментно ги вклучува најголемите корисници на услуги од катастарот на недвижности, нотари, приватни геодетски компании и општини коишто имаат 24 часовен електронски пристап до услугите на катастарот.

Tрпески информира дека Катастарот досега впишал 95.656 легализирани објекти. Тоа, појаснува, значи дека толку семејства се стекнале со имотен лист за својот објект, што  ќе им овозможи наследување на имотот, продажба,  заложување во банките за кредити за нови инвестиции, како и да бараат од општините да им ги исполнат сите услови од комуналната сфера, да им се урбанизира локацијата, да им се изгради пат, да им се обезбеди квалитетен приклучок на струја, вода, канализација…

Можеби ве интересираclose