Tag Archives: Комора

Средби на УО на Комората со претставниците на приватните геодетски фирми

FB_IMG_1469813429392

Врз основа на планираните активности на членовите на Управниот одбор на
Комората на Трговски друштва за геодетски работи, согласно подолу
прикажаниот Распоред на одржување на планирани состаноци со претставници на приватни геодетски фирми,
Ве информираме дека точните информации за местата на одржување на состаноците ќе ви бидат
доставени најдоцна до понеделник, 22.08.2016 година.

– 23.08.2016 (вторник) во Гостивар 9.30 h; Тетово, Гостивар;

– 23.08.2016 (вторник) во Охрид 13.00 h ; Охрид, Струга, Кичево, М.Брод;

– 24.08.2016 (среда) во Битола 10.30 h; Битола, Ресен, Крушево, Прилеп;

– 24.08.2016 (среда) во Струмица 18.00 h; Струмица, Радовиш, Гевгелија, Валандово, Берово, Делчево;

– 25.08.2016 (четврток) во Велес 10.00 h ; Неготино, Кавадарци, Велес,Штип, Виница, Пробиштип, Кочани;

– 25.08.2016 (четврток) во Куманово 15.00 h ; Куманово, Кратово, Крива Паланка.

АКН донесе Правилник за премер на Недвижности

Pravilnik Premer Nedviznosti 09 2013

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ.

Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на премерот на недвижностите во функција на востановување и одржување на катастарот на недвижности, како и формата и содржината на геодетските елаборати од извршениот премер.

Повеќе детали на страната на АКН и КОМОРА на Трговци Поединци Овластени Геодети и Трговски Друштва за Геодетски Работи

Превземете го ПРАВИЛНИКОТ на овој >линк >

Годишно Собрание на Комората на Геодети

sobranie seminar komora geodeti georeport

Редовно Годишно Собрание на Комората на Овластени Геодети на Република Македонија ќе се одржи  на 01 Јуни 2013 година во хотел Сириус, Струмицa.

Работниот дел на Собранието се состои од два дела, информираат од Комората.
Во првиот работен дел на Собранието, претставници на Комората на овластени геодети се овластените геодети вработени во трговските друштва эа геодетски работи;

Во вториот работен дел на Собранието, претставници на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи се управителите на трговските друштва. Доколку, управителите не се во можност да присуствуваат, односно во име на фирмата присуствуваат овластените геодети вработени во фирмите, потребно е овластените геодети да имаат обезбедено полномошно, потпишано од управителите на фирмите, со печат од фирмата и заверено кај нотар.

Повеќе детали за Редовното годишно собрание погледнете на официјалната страница на Комората на Геодети – www.komora-geodeti.mk


[google-map-v3 width=”100%” height=”250″ zoom=”12″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”Strumica, Macedonia{}1-default.png{}Hotel Sirius, Strumica” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]

6 МАЈ – Ден на Геодетите во Република Македонија

photo

ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОД ВОСТАНОВУВАЊЕТО НА ДЕНОТ НА ГЕОДЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПЕТГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ, Комората на Овластени Геодети на Република Македонија упати Честитка до сите колеги и пријатели,

ОД ИМЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМОРАТА И ОД СВОЕ ЛИЧНО ИМЕ, ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ: “ДЕНОТ НА ГЕОДЕТИТЕ 6-ти МАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, КАКО И ПО ПОВОД “ПЕТГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА КОМОРАТА НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ”, УПАТУВАМ ИСКРЕНИ ЧЕСТИТКИ ЗА ДОБРО ЗДРАВЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕСИ ДО СИТЕ КОЛЕГИ-ГЕОДЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, А ОСОБЕНО ДО ОВЛАСТЕНИТЕ ГЕОДЕТИ. 


ВОЕДНО, ЈА КОРИСТАМ ОВАА ПРИЛИКА ДА ИМ СЕ ЗАБЛАГОДАРАМ НА СИТЕ КОЛЕГИ, КОИШТО СЕ ДЕЛ ОД ОВАА ФЕЛА И КОИ СО СВОЈОТ АНГАЖМАН ОСТАВИЛЕ ПЕЧАТ ВО ОБЛАСТА НА ГЕОДЕЗИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА.

Со почит,

Претседател на Комора
на овластени геодети на РМ
………………………………
м-р Борис Тунџев, дипл.геод.инж с.р

На 6 и 7 мај 2011 год. во Опатија, Хрватска на Генералното Собрание на Советот на геодети на Европа, Комората на Овластени Геодети на Република Македонија беше примена како 34-та полноправна членка во рамките на Советот на геодети на Европа (CLGE).

f1_opatija_clge

На 6 и 7 мај 2011 год. во Опатија, Република Хрватска на Генералното Собрание на Советот на геодети на Европа, апликацијата за членство од Комората на Овластени Геодети на Република Македонија едногласно беше прифатена и македонската Комора беше примена како 34-та полноправна членка во рамките на Советот на геодети на Европа (CLGE). Со тој чин, преку оваа организација, Комората на овластени геодети ги застапува и промовира интересите на македонските геодети во Европа.
Македонската делегација ја сочинуваа м-р Борис Тунџев, Претседател на Комората на овластени геодети на Република Македонија, проф. Златко Србиноски, како претставник на Градежниот факултет од Скопје и Сашо Димески, претставник на Агенцијата за катастар на недвижности.
 Во рамките на своето претставување, Претседателот на Комората на овластени геодети, г. Борис Тунџев преку куса презентација ги информираше делегатите на Собранието за досегашните активности на македонските геодети насочени кон промоција на нивните интереси и залагања за што поголема афирмација на геодетската дејност во општествените текови. Понатаму, даде краток осврт на начинот на организирање на Комората на овластени геодети, потребата и целта за нејзино формирање, функционирањето во рамките на геодетската дејност, како и за проблемите и перспективите на геодетската струка и условите во кои таа се одвива во Македонија.

На Собранието на кое зедоа учествo 55 делегати од 33 земји од Европа се дискутираа актуелните состојби во секоја од земјите членки на CLGE, се разменуваа искуства од доменот на организирањето и делувањето на националните здруженијата на геодети, се носеа конкретни заклучоци и препораки за понатамошно делување.

Краток опис на CLGE
Советот на геодети на Европа (CLGE) е формиран во 1972 год. на Конгресот на Меѓународната федерација на геодети (FIG) во Висбаден од страна на 9 земји членки на Источна Европа со цел промоција на интересите на геодетската професија, како во приватниот така и во јавниот сектор во Европа.

Основни постулати на CLGE се:
– Создавање на перманентен форум на геодетите од Европа;
– Обврзување на геодетите од Европа на соработка и партнерство во рамките на професијата;
– Промоција и размена на технички, научни и образовни искуства од геодетската пракса;
– Одржување и подобрување на квалитетот и стандардите на професионалните услуги на геодетите во земјите членки;
– Пружање на помош, давање на консултации и совети на земјите членки, националните асоцијации и ЕУ институциите, по нивно барање;
– Претставување на професијата пред европските надлежни органи и влади;
– Учество во други релевантни организации во Европа и во светот.

Повеќе на страната на Комората на Овластени Геодети на РМ
www.Komora-Geodeti.mk > повеќе >

Информацијата за приемот на Комората на официјалната страна на CLGE
www.clge.eu/news > повеќе >
А.Тушев, 12 јули 2011

Можеби ве интересираclose