Tag Archives: Геодетски

ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Geodetski elaborat

Врз основа на член 90, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности, донесе  ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Со овој правилник се пропишува начинот на извршување на геодетските работи за
посебни намени, како и формата и содржината на геодетските елаборати за извршените
геодетски работи за посебни намени.

Основа за вршење на геодетските работи за посебни намени се точките од геодетските
референтни мрежи, и тоа: тригонометриска, полигонометриска, полигонска, линиска,
глобален навигациски сателитски систем (GNSS) и нивелманска референтна мрежа

Правилникот можете да го превземете на официјалната страница на Агенцијата за
катастар на недвижности.
ЛИНК: ПРАВИЛНИК ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ.pdf

OnLine Барање за Геодетски Елаборат

OnLine Барање Геодетски Елаборат

Достапноста на интернетот до се поширок круг на корисници овозможува многу олеснувања во секојдневниот живот.
Зошто беспотребно да трошите драгоцено време и да одите по фирми за наједноставна постапка, Поднесување Барање за Геодетски Елаборат кој ви е потребен?
Интернетот нуди поедноставно и побрзо решение!
Пополнете и поднесете барање за 2 минути. Геодетската фирма што сте ја избрале ќе Ве контактира и работата ќе биде завршена.
Полесно и за Вас клиентите и за Геодетската фирма. Вие сте си заштедиле врем еи пари за одење до фирма, во фирмата заштедиле термин кој би бил потребен доколку на лице место би го пополнувале барањето.

Тоа го бара новото време, ефикасност во спроведувањето на секојдневните обврски.

На овој ЛИНК поднесете ТЕСТ барање за Геодетски Елаборат

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Апликацијата е достапна за нарачка за геодетските фирми *
Опција Интегрирана во WEB страна на Фирмата или независно од WEB страна, со посебен кориснички линк.
Цени од 2490 денари
Контакт и информации на: mail@georeport.mk
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Јанакиески: Граѓаните и компаниите да ја забрзаат постапката за изготвување елаборат за легализација

Janakieski

Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиески повторно апелираше граѓаните и компаниите кои немаат геодетски елаборат, да ја забрзаат постапката на негово изготвување.

janakieski-pr500

– Ја користам и оваа прилика да потсетам дека околу 200.000 граѓани се уште немаат изготвено елаборат кој е основен документ за да се легализира дивоизградениот објект. Тоа да го сторат што поскоро. Остана уште една година од процесот на легализација, но мора да се забрза постапката за изготвување елаборат, рече Јанакиески.

Сите општини го имаат почнато процесот, имаат и заклучоци, а Министерството за транспорт и врски, посочи, направи инспекциски увид.

– Сите што немаат изготвено елаборат, граѓани и компании иако имаат поднесено барање, си го доведуваат во прашање легализирањето на објектот, нагласи Јанакиески.

Во процесот на легализација на дивоизградените објекти во земјава се поднесени вкупно 360.000 барања, од кои за околу 200.000 се уште нема изготвено геодетски елаборати.

Извор: МТС

Ново од 2006 година е стартот на приватната Геодетска пракса а со тоа и приватните Гео Компании. Води ли ова кон подобра Геодезија?

Ново во 2006 година е почетокот на приватната геодетска пракса, со што се очекува подобрување на состојбите првенствено со ажурноста на Катастарот, а и во сите области каде просторните податоци се користат за планирање и анализи.
Неколку месеци по донесениот Закон со кој геодетскиот премер за ажурирање и одржување на катастарскиот систем се префрла во рацете на приватни Геодетски фирми се појавија и првите субјекти во овој значаен општествен сегмент.
Сегашните состојби во Катастарот укажуваат дека многу треба да се направи за да добиеме еден современ Катастар кој со кратки шалтерски процедури ќе обезбедува и одржува податоци за сопственоста и други атрибути на недвижностите во нашава држава. Нормално е да се очекува дека со стартот на приватниот сектор стандардите во оваа дејност ќе се подигнат но сепак е рано да се оценува до кое ниво ќе оди развојот.
Според Законот, да се регистрира друштво за геодетски работи треба да се задоволат одредени услови од областа на стручна подготвеност (лиценца за работа) и техничка опременост со соодветни технологии што ќе ја задоволат побараната точност на просторен податок што ќе се евидентира во Катастарот.

На оваа тема ќе елаборираме информации, предлози и критики од сите заинтересирани учесници во овој значаен општествен сегмент.

До брзо видување, имајте убав ден!
А.Тушев, дипл.геод инж
e-mail: mail@georeport.mk

14.05.2006

Можеби ве интересираclose