boris-tundzev

Катастарот ќе ги чисти фиктивните сопственици од вашиот имотен лист

Согласно измените на законот за недвижности од јуни, во изминатите две недели се донесени и сите подзаконски акти со посебен акцент на членот за исправки на грешки при процесот на запишување на Повеќе »

proekcija_zaMSc

Како се прави Карта?

Старите хартиени карти, и денешните нови модерни карти (мапи) позади себе имаат широка научна основа. Повеќе »

katastar mzsv georeport

До 30 јуни е рокот за доставување Геодетски елаборат за Легализација

Врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти (“Службен весник на РМ” бр.190/2017), е продолжен рокот за легализирање до крајот на месец декември 2018 година. Повеќе »

outsource-enginering-services

Минимална цена на инженерскиот труд?

Дали полека се развива свесноста дека и инженерскиот труд мора да има минимална цена? Одлична иницијатива на Комората на овластени архитекти и инженери (КОАИ) која се надеваме нема да остане само на Повеќе »

gradezen fakultet geodezija skopje

Предавања од проф. Карел Павелка (Czech Technical University in Prague – CTU)

Почитувани колеги, во името на Раководителот на катедрата за Виша геодезија проф. д-р Златко Србиноски, ја користам оваа прилика да Ве поканам на организираните предавања од проф. д-р Карел Павелка, кои ќе Повеќе »

Се подготвуваат законски измени со нови рокови за доставување на барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти

legalizacija vizuelno objekti

Министерство за транспорт и врски подготвува измени на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

Со измените на овој закон се дава можност на сите лица кои од кои било причини не успеале досега да достават барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект или пак тоа да го комплетираат (не доставиле соодветна документација во согласност со законот), во пропишаниот рок да го направат истото тоа, под истите услови што важеле досега.

„Со Законот за постапување со бесправно изградени објекти се уредуваaт условите, начинот и постапката за евидентирање, утврдување на правен статус и санкционирање на бесправно изградените објекти. Од март 2011 година со донесувањето на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, кога започна процесот на утврдување правен статус на бесправно изградените објекти, беа донесени повеќе изменувања и дополнувања на законот во различни сегменти, вклучувајќи и измени во рокот за поднесување и комплетирање на барањата со поднесување на елаборати. Овој рок за поднесување на геодетски елаборати во согласност со последниот рок заврши заклучно со 31 декември 2016 година. Со овие предложени измени се воведува нов рок за доставување на барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, односно тој да биде од денот на отпочнувањето на примената на овој закон, односно од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година“.

Катастарот воведува нови поефтини цени

Logo_Katastar

Новиот директор на Агенцијата за Катастар на Недвижности, Борис Тунџев, после работниот состанок со претседателот на Комората на Геодетски фирми Горан Јовановски и министерот за транспорт и врски Сугарески, објавија нови моменти во работењето на Катастарот (АКН)


Го објавуваме интегралниот текст од изјавата на Министерот за Транспорт и Врски, г-дин Сугарески по денешниот состанок со претседателот на Комората , г-дин Горан Јовановски и директорот на АКН г-дин Борис Тунџев.


Изјава, Горан Сугарески, 25.08.2017
Во изминатиов период во рамки на редовните средби со граѓаните, како надлежно министерство нотиравме одредени проблеми со кои граѓаните се соочуваат при остварувањето на нивните имотни права и користењето на некои услуги од нашиот ресор, и затоа на моја иницијатива денес остваривме исклучително важна работна средба со директорот на Агенцијата за катастар на недвижности и со Комората на приватни геодети. Ја користам приликата да ја информирам јавноста дека отворивме многу сериозни прашања за унапредување на геодетската политика и зголемување на ефикасноста и брзината на услугите што ќе биде во функција на квалитетно, навремено и ефикасно сервисирање на потребите на граѓаните и институциите. Најавувам реализација на уште едно предизборно ветување на новата Влада, а тоа е намалување на цените на услугите кои се во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности до 50 %, што во пракса ќе значи дека граѓаните за истите ќе плаќаат значително помали цени од досегашните. Врз основа на претходна анализа, заедно заклучивме дека постојат услови ова ветување да го реализираме без да го нарушиме финансирањето на Агенцијата за Катастар. Дополнително, во функција на децентрализирање на услугите, а со тоа и зголемување на нивната достапност, што несомнено е во интерес на граѓаните и компаниите, денес се согласивме дека е неопходно да вратиме дел од овластувањата на приватните геодетски фирми. Имено, наместо Агенцијата за катастар да има ексклузивно право за вршење на теренски работи за потребите на единиците на локална самоуправа и институциите на централната власт, заради забрзување на услугите праксата покажува дека е потребно таквите права и овластувања да ги имаат и приватните геодетски фирми, кои ќе ги исполнат неопходните услови. Впрочем, приватните геодетски фирми претходно имаа такви овластувања согласно Закон, но истите им беа одземени за сметка на Агенцијата за катастар. Ние сме убедени дека со ваквиот пристап ќе ја вратиме конкуренцијата што дополнително ќе го унапреди квалитетот на услугите. Се разбира, го отворивме и прашањето за утврдување на пазарна цена на услугите што ги нудат приватните геодетските фирми. Се согласивме долната граница на цената на услугите да остане регулирана како и досега, додека горната цена на услугите ќе биде регулирана во согласност со пазарните услови. Разговаравме и за ублажување на казнената политика и воведување на мерката опомена. Превземавме обврска да направиме одредени анализи и во најкус можен рок да излеземе со конкретен предлог кој повеќе ќе се темели на превентивни мерки и политики отколку казни по секоја цена кои беа форсирани од претходната влада. Наша цел не е да бидеме страховлада туку да останеме сервис на граѓаните и мотор на економскиот развој. Најавувам дека ваквите средби ќе станат редовна пракса бидејќи наша заедничка цел е унапредување на геодетската дејност во Република Македонија и нејзино прилагодување на потребите на граѓаните и институциите.

Превземено од Комора на овластени Геодетски фирми

Борис Тунџев – нов директор на Агенцијата за Катастар на Недвижности

boris-tundzev

Нов директор на Агенцијата за катастар и недвижности е колегата м-р Борис Тунџев дипл.геод.инж. Тој е магистер по технички науки од областа на Геодозијата.

Тунџев од 2011 со 2016 беше претседател на Коморaта на трговски друштва за Геодетски работи. Член е на комората на овластени архитекти и инженери и член и делегат во Собранието на Советот на геодети на Европа.

Цени и вредност на Геодетските мерни инструменти

76410122-measuring-geodetic-instruments-and-drawings-are-on-the-table

Геодетски мерни инструменти – главен алат за спроведување на Геодетски теренски инженерски активности!

Канцелариските инженерски пресметки од геодетската струка, во финална фаза прикажани како координати или друга форма на геометрија разбирлива за другите општествени сектори, на терен во проектите, доверливо и точно, се спроведуваат со геодетски мерни инструменти и опрема.

Бидејки се работи за инструменти со харедверски и софтверски елементи кои треба да постигнат  точност на мерењата во секакви надворешни теренски услови и нивната цена е релативно висока.

totalni-stanici-georeport

Цената и вредноста на геодетските инструменти ќе ја анализираме од два аспекти.

1 – Фабричка, производна цена, дадена од производителите

2 – Цената во однос со потребата,  односно искористеноста во геодетскиот инженеринг и теренските мерења

International Scientific Journal: Micro Macro & Mezzo Geo Information

International Scientific Journal Micro Macro & Mezzo Geo Information

International Scientific Journal: Micro Macro & Mezzo Geo Information

ISSN: 1857-9000 (printed version) | EISSN: 1857-9019 (electronic version) | UDC: 528:004 l Global Impact Factor (2015): 0.722

ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ вработува Градежни работници со и без работно искуство

peso inzenering strumica

За да ги комплетира своите планирани проектни активности и задачи во периодот кој следи, ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ има потреба од искусни вработени со повеќегодишно работно искуство.
Компанијата има потреба од:
– ОПШТИ РАБОТНИЦИ
– ВКВ МАЈСТОРИ
– ШОФЕРИ И МАШИНИСТИ
peso inzenering strumica cover

Вработените треба да имаат работно искуство и да бидат во добра/одлична психофизичка состојба.
Воедно се повикуваат и вработени кои немаат работно искуство a се заинтересирани за работа да се пријават на овој оглас. Одбраните ќе добијат соодветна обука за користење на соодветни алати како и се она што е неопходно за правилно извршување на планираните активности.
Покрај тоа, вработените ќе имаат можност со стекнатото работно искуство да добијат идни ангажмани, бидејќи ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ секогаш е насочен кон обучување и ангажирање на квалитетни вработени на своите проекти.
Информации за начинот на аплицирање:
www.facebook.com/pesho.engineering
075 468 415

ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ – СТРУМИЦА

Координати – математички модели и пресметки

FB_IMG_1497741063916

Кога Геодетско стручно лице ќе рече: Ви испорачуваме координати, должини и површини – тој освен неколку бројки на хартија, мисли и на следниве математички пресметки кои се теоретската подлога за добивање координати во соодветен координатен систем.
FB_IMG_1497741048953

Основни математички модели со пресметки од кооординати

FB_IMG_1497740911965
FB_IMG_1497740919343

FB_IMG_1497740974296FB_IMG_1497741001707FB_IMG_1497741119044 FB_IMG_1497741106107 FB_IMG_1497741072742 FB_IMG_1497741063916 FB_IMG_1497741055990 FB_IMG_1497741041481

GARMIN GPS во инженерски активности

GARMIN-etrex-banner

GPS? Глобален систем за позиционирање.
Одредувањето локација со сателитско позиционирање е веќе секојдневие, а секако е неизбежна технологија во инженерството, посебно во теренски поврзани активности.
3Д локацијата (координати) е основен момент при секое планирање, проектирање, изведба или надзор на објекти на теренот. Зависно од потребата и фазата, се бара различна точност на позицијата, но тоа е широка и стручна тема па конкретно се прецизира со проектните барања.
Тема на овој текст е примената на рачен GPS уред GARMIN во некои инженерски активности.

GARMIN eTrex GPS serija

Рачните GPS уреди позиционират со навигациска точност, односно точност доволна при првична обиколка на теренот, при првично добивање на висински профил со основни информации за понатамошно планирање или теренска навигација до позиции кои е потребно да се најдат на терен.
Ако се избере соодветен модел со GPS/GLONASS приемник, може да помогне во многу инженерски активности на терен. Новите GARMIN Модели имаат вградени топо карти и можност за поставување државен координатен систем што може да биде од корист за прибирање и картирање на специфични точки, профили и површини.


Сите снимени теренски податоци (точки, линии, површини), може да се превземат, прегледуваат и обработат на компјутер преку соодветни апликации и со export да се применат во некоја CAD или GIS апликација за работа.
GARMIN basecamp_tour_full_02


Од аспект на буџет, GARMIN рачни GPS уреди може да се набават со цени од 7480 до 35000 денари, зависно од бараните карактеристики, но и основниот модел го дава главниот податок – 3Д локација на терен.


Детални информации за GARMIN на овој линк
www.garmingps.mk/etrex.html
или контактирајте на 078 306 200


 

Регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци

FB_IMG_1496930412050

Агенцијата за катастар на недвижности ја организира Десеттата регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, на Тема: “Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор како и универзитетите, во процесот на управување со геопросторните информации”, која се одржува од 8-9 Јуни 2017 година во “Музеј на македонската борба” во Скопје

Целта на оваа конференција е споделувањето на искуствата меѓу земјите од Регионот од областа на катастарот и инфраструктура на просторни податоци со цел воспоставување функционален катастар кој треба да ја гарантира сопственоста, развојот на пазарот на недвижности, зголемениот број на трансакции, да го подобри урбанистичкото планирање, развојот на инфраструктурата и животната средина со цел одржлив развој на општеството во целина.

На регионална конференција учествуваат катастрите од Словенија, Хрватска, Федерација Босна и Херцеговина, Република Српска, Црна Гора, Србија, Косово, Албанија, Бугарија и од Македонија. Исто така тука се присутни и коморите на приватните геодетски фирми од земјите на Балканскиот Полуостров кои за прв пат учествуваат на оваа конференција и се надеваме дека во годините што следуваат нивното присуство ќе биде во поголем број и ќе стане традиционално.

На регионалната конференција присутни се и нашите пријатели од шведскиот, холандскиот и норвешкиот катастар, исто како што и во изминативе 10 години континуирано ни даваа огромен придонес за развојот на катастрите од Балканот. Но и претставници од EuroGeographics, UN-GGIM Europe, Council of European Geodetic Surveyors, претставници од факултетите од Бугарија, Хрватска и од Македонија.

Изминативе 10 години благодарение на регионалната соработка помеѓу катастрите се обезбеди можност за учење едни од други, можност за споделување знаење и добри практики, можност за меѓусебен позитивен натпревар во развојот на катастрите, но и можност за нови иницијативи во регионалната соработка како, на пример, воспоставување прекугранична соработка во областа на размената на податоци и сервиси од националните ГНСС-системи, заедничкиот настап на земјите од регионот пред меѓународните организации, како и заеднички настап со регионални проекти од областа на катастарот и инфраструктурата на просторни податоци пред донаторската заедница.
Како резултат на оваа заедничка соработка Европската унија го финансираше проектот ИНСПИРАЦИЈА – Инфраструктура на просторни податоци во земјите од Западен Балкан – со цел промоција и јакнеење на капацитетите на земјите од Западен Балкан во процесот на имплементација на ИНСПИРЕ директивата. Потоа следеше ИМПУЛС проектот, кој е финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и има за цел да го поддржи градењето на капацитетите на националните агенции за катастар и геодезија во воспопставувањето на национална инфраструктура за просторни податоци, воспоставување на техничка интероперабилност помеѓу институциите од Регионот, како и развој на услуги и сервиси со цел размена и споделување на геопросторните податоци помеѓу земјите од Регионот. Кон почетокот на оваа година започна со имплементација Регионалниот проект-Strengthened Professional Access To Information About Land (SPATIAL) in the Western Balkan Region–финасиран од страна на Холандското министерство за надворешни работи во рамките на МАТРА предпристапната програма.Со овој проект се планира да им се помогне на земјите од Западен Балкан во процесот на хармонизирање и подобрување на пристапот до расположливите геопросторни информации. Иницијативите на директивата за повторна употреба на информациите од јавниот сектор, ИНСПИРЕ директивата, развивањето на услугите за глобален мониторинг за заштита на животната средина, управувањето со глобални геопросторни информации (UN-GGIM) за Европа, дигиталната агенда на Европа како и Агендата 2030 Глобално управување со земјиште и одржлив развој , катастар 2034 FIG се перспективи кои го трасираат патот на националните агенции за катастар и земјишна администрација.

Сугарески: Претстојат темелни реформи во Катастарот

АКН

– Влада планира да се занимава со темелни на суштински реформи поврзани со областа на геодезијата и катастарот со вклучување на што е можно поголем број на релевантни субјетки – рече Сугарески на десетта Регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци во организација на Агенцијата за катастар на недвижости.

Сугарески очекува искуствата од земјите од регионот од областа на катастарот и инфраструктурата на просторните податоци, дапридонесат за воспостување функционален катастар кој ќе ја гарантира сопственоста, развојот на пазарот на недвижности, зголемен број на трансакции, подобрување на урбанистичкото планирање, развој на инфраструктурата и на животната среднина со цел за оддржлив развој на општеството во целина.

На конференцијата учествуваат директори на катастрите на Македонија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Косово, Албанија и од Бугарија.

Гео Информациски Системи – информации поврзани на локација

AAEAAQAAAAAAAAbCAAAAJGE1NWQyY2YxLWYxNWUtNGU5Ni04NTY5LTM4ZjExNzQ3N2YxNQ

GIS – технички поим со широко значење, краток назив за Гео Информациски Систем.

Претставува систем во кој на гео-локација  (3D координати) се поврзуваат различни информации со кои подетално ќе се опише локацијата.

Е сега, зошто GIS?

Најбрз, најпрегледен, најлесен начин да се дадат информации за одреден простор (локација), а тоа да биде еднозначно/разбирливо за поширок круг корисници е суштината на Гео Информациските системи.

Capture9

Идеата е што повеќе информации за реалниот свет, просторот околу нас, преку осмислен организиран систем, да се приврзат за конкретна локација (точка/позиција) од просторот.
data_gis

Кој би имал придобивки од GIS?

Од случаен интернет корисник, па до раководни лица во институции.

Гео Информациски Систем претставува и наједноставна туристичка карта, а и најсложен систем за комплетно урбанистичко управување со просторот. Секако, сите системи се развиваат според потребите на корисникот и типот на информација која сака да ја презентира.

Во стручната, инженерска јавност, се попопуларни се GIS на инфраструктурни објекти (BIM – Building Infrastructure Management). Главната цел на еден ваков систем е креирање просторна база на податоци за сите елементи на објектот со нивна 3D локација во соодветен локален или глобален координатен систем.

Navisworks3

На секој елемент од објектот се приврзуваат информации кои ќе бидат корисни при понатамошното редовно одржување и ремонти. Тоа може да бидат информации за материјалот и начинот на одржување, податок со термин  за редовен сервис или контрола, податок за извршени проверки и многу други конкретни информации.

Што е GIS – Гео Информациски Систем?

FB_IMG_1496005633389-1

FB_IMG_1496005633389

10 години Приватна Геодетска пракса, 40 години Виша Геодетска Школа, 70 години Геодетска Управа

godisnina-geodetska-fela-1

Докторски студии од Гравиметрија – Геодезија: PhD scholarship in gravimetric geodesy in Norway

2017-05-16 22.25.16
Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research in these fields. NMBU’s expertise spans entire value chains and includes both basic and applied research.
On 1 January 2014, the Norwegian School of Veterinary Science and the University of Life Sciences merged and became –NMBU, the Norwegian University of Life Sciences. NMBU has 1700 employees and 5200 students, and is currently located on two campuses – Ås, about 30 km south of Oslo, and Adamstuen in Oslo. In 2020, the new research- and education-building for veterinary science will be completed and all of NMBU will then be located at Campus Ås.Further information about NMBU is available on www.nmbu.no
PhD scholarship in gravimetric geodesy – Ref. no. 17/01896
The Faculty of Science and Technology at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has 4 vacant PhD–positions (non-permanent full time for three years) in projects within the Strategic Research Program “Environmental effects on societal infrastructure – water” (2015-2018). The PhD scholarships are within the following four research areas:
1 PhD scholarship: “Hydrological Models for Assessing Gravimetric Observations of Water Mass Fluctuations –ref 17/01896”
1 PhD scholarship: “Colloid transport and deposition mechanisms in water treatment systems and in groundwater – ref 17/01897” (see separate announcement)
1 PhD scholarship: “Development of Decision-Making Model for No-dig Methods – ref 17/01898” (see separate announcement)
1 PhD scholarship: “Modelling of Water Quality in Sewer Networks – ref.no 17/01895” ” (see separate announcement)
The present advertisement is for 1 PhD scholarship: “Hydrological Models for Assessing Gravimetric Observations of Water Mass Fluctuations –ref 17/01896”

The Faculty of Science and Technology (Realtek) has 130 employees, about 1,100 students and 60 PhD students. The faculty offers bachelor, master, and PhD degrees in natural sciences and engineering in the fields of environmental physics and renewable energy, building and architecture, water and environmental technology, machine, process- and product development, geomatics, and educational sciences. The workplace is in Ås, which is 30 km from Oslo.

Research project

Hydrological Models for Assessing Gravimetric Observations of Water Mass Fluctuations. This project will investigate effects of hydrological mass variations (including contributions from ground water, soil moisture, snow, ice and ocean) on gravimetric observations. Terrestrial and satellite gravimetry allow observing these variations on different temporal and spatial scales and under different conditions of data sampling and observation geometry. The focus of the project is on improving reductions applied to the raw observation data and on separating different contributions to temporal gravity variations with the ultimate goal of comparing and possibly combining ground and satellite observations for applications in solid earth geophysics, hydrology, and climate research. The candidate will collaborate with REALTEK’s research group in physical geodesy. The group has a state-of-the-art FG5 absolute gravimeter at its disposal and the candidate is expected to work extensively on FG5 data analysis. He/she is expected to take part in field work, plan and carry out observational campaigns related to the PhD project. He/she will collaborate with international partners (willingness for extended research visits is expected) as well as with scientists from hydrogeology and hydrological modelling on the institutional and national level.

The successful candidate is expected to enter a plan for the progress of the work towards a PhD degree during the first months of the appointment, with a view to completing a doctorate within the PhD scholarship period.

Academic qualifications

The successful applicant must meet the conditions defined for admission to a PhD programme at NMBU. The applicant must have an academically relevant education corresponding to a five-year Norwegian degree programme, where 120 credits are at master’s degree level (candidates submitting MSc thesis by 15.6.2017 may also be considered). The applicant must have a documented strong academic background from previous studies, and be able to document proficiency in both written and oral English. For more detailed information on the admission criteria please see the PhD Regulations and the relevant PhD programme description.

Required academic qualifications:

Master degree or equivalent in Geodesy, Geomatics, or other relevant disciplines, like Geophysics
Desired academic qualifications
Knowledge on data analysis, mathematical modelling and programming; knowledge of geophysical processes related to mass variations; knowledge of gravimetric observation methods and willingness to participate in field work.

Personal skills

Required personal skills
Ability for independent work displaying creativity and reflective thinking
Analytical and academic approach to research questions
Good collaborative/social skills
Proficiency in English, both written and spoken (please see English language requirements in PhD regulations at NMBU)
The main criteria for evaluating the applicants includes their academic records, and scientific capacity and achievements along the below outlined preferences; particularly originality, independence as well as ability to work in a team. Selected applicants will be invited for an interview or online interview as a part of the evaluation. The studies will be based at the Faculty of Science and Technology (REALTEK), NMBU, Campus Ås

NMBU offers:

An optimistic academic institution with focus on professional development, dissemination and competence.
An interdisciplinary and inclusive environment that provides exciting research- and development opportunities.
Daily contact with inspiring students and skilled colleagues.
Various welfare schemes.
Beautiful surroundings just outside Oslo.

Remuneration
The salary for PhD-scholarship start at wage grade 50 (equivalent to annual salary NOK 435 500) on the Norwegian Government salary scale upon employment and follow ordinary meriting regulations.

Terms of employment are governed by Norwegian guidelines for PhD fellowships at Universities and University Colleges.

Further information

Please contact Adjunct Professor Christian Gerlach at e-mail gerlach@keg.badw.de or Professor Bjørn R. Pettersen at e-mail: bjorn.pettersen@nmbu.no or the Faculty Administration, Anita H. Habbestad (Head of HR), email: anita.habbestad@nmbu.no

Application
To apply online for this vacancy, please click on the ‘Apply for this job’ button above. This will route you to the University’s Web Recruitment System, where you will need to register an account (if you have not already) and log in before completing the online application form.

Application deadline: 01.06.2017

Applications should include (electronically) a letter of intent, curriculum vitae, full publication list, copies of degree certificates and transcripts of academic records (all certified), and a list of two persons who may act as references (with phone numbers and e-mail addresses). Publications should be included electronically within the application deadline. The relevant NMBU Department may require further documentation, e.g. proof of English proficiency.
Printed material which cannot be sent electronically should be sent by surface mail to Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Science and Technology, P.O. Box 5003, NO-1432 Ås, within 01.06.2017. Please quote reference number 17/01896

If it is difficult to judge the applicant’s contribution for publications with multiple authors, a short description of the applicant’s contribution must be included.

A compulsory contribution of 2 % is made to the Norwegian Public Service Pension Fund. A good working environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, irrespective of gender, physical ability or cultural background. The workplace will if necessary be facilitated for persons with disabilities.

According to the Freedom of Information Act § 25 the list of applicants for this position may be made public irrespective of whether the applicant has requested that his/her name be withheld.


Линк од објавата – http://www.iag-aig.org

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМОРАТА НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА CLGE ВО ЛОЗАНА

CLGE Lozana 2017 Komora Geodeti

Во периодот од 19.04.2017 год. – 23.04.2017 год, на покана од Советот на Европската Асоцијацијана Геодети, која во соработка со Генералното здружение на геодети на Европа организираа Семинар, што се одржа од 19-23 Април 2017 година во Лозана-Швајцарија, Комората на Геодети имаше свои претставници од управниот одбор.
image-0-02-05-234db06102843be1899327cd5ca323a3c30dd6e8c24895507f0b4461b82e7bb5-V (1)

За време на нивниот престој во Лозана, согласно Агендата на настанот, претставниците на Комората учествуваа на меѓународната WPLA / CLRKEN Конференција на тема: Земјишна администрација и управување со земјиштето во ерата на информациите, на којашто работилницата беше вградена и прославата по повод 100 години на IGS.

Преку следење на презентации на неколку колеги искористена е можноста за дискусија каде се разменети искуства од работењето во геодетската пракса.

Повеќе информации на официјалната страна на Комората – линк –

 

6 Мај – ДЕН НА ГЕОДЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

geodeti na instrument grafika

Честитка до Геодетската фела по повод 6 Мај – Денот на Геодетите во Република Македонија.

geodetsko merenje totalna stanica na prizma georeport

 

 

 

 

 

 

 

Georeport

Референтни површини во Геодезијата

geodetski referentni povrsini geodetic reference surfaces georeport

Терен – површина на Земјата.

Геоид – тело кое настанува кога ќе замислиме дека морската површина поминува низ сите копна на земјата.

Елипсоид – математички дефинирана елипсоидна површина.


Ова се општите дефиниции за некои референтни површини кои се користат во Геодезијата, за повеќе детали обратете се кај Геодетски стручни лица.


The terrestrial surface is defined as the surface of the Earth. It is the surface on which our survey observations are made. It is a complex surface and one that cannot be mathematical modeled. As such it cannot be used as a surface against which coordinates can be referenced or computations reduced.
The Geoid surface is defined as an equip-potential surface of the Earth’s Gravity field, that on average closely approximates Mean Sea Level in the open oceans. It too has a complex shape and is difficult to mathematically model.
The ellipsoidal surface is the enclosed mathematical surface created by rotating an ellipse 180 degrees. The dimensions of the ellipsoid (semi-major and semi-minor axes) are chosen such that it will closely model the Geoid surface for either part or all of the Earth.

Агенцијата за Катастар на Недвижности и Комората на Геодети одржаа работен состанок

rabotna sredba AKN i Komora 10.04.2017

Во Агенцијата за катастар на недвижности, на ден 10.04.2017 година, се одржа заеднички состанок со членовите на Управниот одбор на Комората, директорот и високи претставници на Агенцијата за катастар на недвижности.
rabotna sredba AKN i Komora 10.04.2017 2
По усвојувањето на точките од дневниот ред на состанокот, се пристапи кон усвојување на Записникот од претходната седница, одржана на 05.10.2016 година, коишто заклучоци во најкус можен рок ќе бидат доставени до сите Трговски друштва за геодетски работи и до сите подрачни одделенија на Агенцијата.
Во продолжение на состанокот, се дискутираа прашања и проблеми со кои се соочуваат приватните геодетски фирми во секојдневното работење и се изнаоѓаа начини за можни решенија за нивно надминување и отстранување во иднина.
Како трета точка се водеше дискусија за изработка на нов Закон за катастар на недвижности, во којашто Работна група, за прв пат има 4 претставници од редовите на приватните геодетски фирми, со напомена дека бројот на претставниците од редовите на Комората, вклучени во креирањето на новиот закон, најверојатно ќе биде двојно зголемен. Како производ од работењето на Мешовитата Работна Група, формирана од претставници на Комората, Агенцијата, Градежниот факултет и надворешни соработници, постои веќе изготвен нацрт-документ на којшто се потрошени значителен број работни часови. Овој нацрт-документ ќе претставува една појдовна основа за изработка на новиот закон, со тоа што во претстојниот период финалниот предлог за новиот закон ќе биде дистрибуиран до сите приватни геодетски фирми, до Градежниот факултет во Скопје и преку организирање на јавни дебати и трибини, се планира да се постигне посакуваната цел, односно, новиот закон да биде во полза на сите геодети. Стартот за отпочнување со изработка на Законот е предвиден за почетокот на месец мај, а веќе на почетокот на месец јуни е планирано да го имаме првичниот драфт нацрт на истиот.
Четвртата точка на состанокот, се однесуваше на координацијата за одржувањето на настанот по повод организирање на прослава на тројниот јубилеј 70 години постоење на Агенцијата за катастар на недвижности, 40 години од висока образовна дејност на Градежниот факултет-Скопје и 10 години од востановувањето на приватната геодетска дејност во Република Македонија. По повод овој настан, кој е планиран за 10-ти јуни 2017 година во Скопје, ќе биде промовирана репрезентативна заедничка Монографија на трите институции, понатаму ќе се доделат плакети на поединци за значајни достигнувања и придонес во развојот на геодезијата, за на крај да се одржи и Редовно Годишно Собрание на Комората на трговски друштва за геодетски работи за 2017 година.
На овој настен, ќе му претходи и одржувањето на Регионалната 10-та по ред Конференција за Национална инфраструктура на просторни податоци, закажана за периодот од 8-9 јуни 2017 година во Скопје, на која се поканети претставници на регионалните катастри, регионалните геодетски комори, претставници на Советот на геодетите на Европа, претседателката на ФИГ, итн.
Заеднички заклучок на присутните е дека состанокот помина во одлична работна атмосфера и дека точките предвидени за дискусија во целост беа исцрпени.

Geo-SEE организира QGIS training coursе ниво 1 и 2

QGIS obuki geo see 2017

QGIS obuki geo see 2017

QGIS training course

АКН: Договор за соработка во областа на картографските карти помеѓу Турција и Македонија

Katastar dogovor so turcija za kartografski podatoci

Министерството за обрана  на Република Турција – Центар за картографски карти и Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија на 30 март 2017 година потпишаа Договор за соработка. Церемонијата се одржа во Центарот за картографски карти и генералниот командант полковник Осман Алп потсети дека Турција е првата земја што ја призна Република Македонија под уставното име.

turcija kartografija akn

Соработката помеѓу двете земји е зголемена, значајна и историска – истакна Алп. Ние, како Цeнтар за команда со картографски карти, со своето искуство околу 200 години, со задоволство ќе ги споделиме мислењата и ќе соработуваме во однос на географската положба, образованието, технолошките трансфери, советодавните и заедничките проекти. Би сакал да го истакнам своето задоволство за што побрза и поефикасна соработка. Истовремено Алп им се заблагодари на сите за успешната соработка во корист на двете земји.

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на РМ г.Славче Трпески истакна дека овој договор е од големо значење за нас, бидејќи Центарот за картографски карти на Р.Турција ја поддржува соработката меѓу двете земји преку посета на експертски тимови за развој на програмата, вклучувајќи и техничка соработка, одржување работилници за производство на картографски карти и одржување симпозиуми.

Делегацијата од Агенцијата за катастар на недвижности е задоволна од посетата на Р.Турција, од меѓусебните односи, како и од претходните соработки помеѓу двете земји.

Можеби ве интересираclose