Гео Фирми

GeoReport – Портал за ГеоБизниси…GeoSpatial businesses in Macedonia

Наскоро, адресар на сите Гео фирми кои ќе се пријават за учество на порталот,
а со цел потенцијалните клиенти да можат да одберат соодветна фирма за стручните потреби кои сакаат да ги решат.

Регистрирајте ја Вашата фирма на маил: mail@georeport.mk