Category Archives: Технологии

Како се прави Карта?

proekcija_zaMSc

Старите хартиени карти, и денешните нови модерни карти (мапи) позади себе имаат широка научна основа.

Предавања од проф. Карел Павелка (Czech Technical University in Prague – CTU)

gradezen fakultet geodezija skopje

Почитувани колеги,

во името на Раководителот на катедрата за Виша геодезија проф. д-р Златко Србиноски, ја користам оваа прилика да Ве поканам на организираните предавања од проф. д-р Карел Павелка, кои ќе се одржат во петок (4.05.2018 г.) од 11 часот во салата за состаноци на Градежниот факултет во Скопје.

Професорот Павелка е во официјална посета на нашиот факултет на покана на Деканатот на ГФ.

Презентациите кои ќе бидат презентирани се со следниот редослед:

– Презентација за Градежниот факултетот од Прага со осврт на студиските програми и можностите за мобилност на студенти(времетраење 30 мин.).
– Употреба на безпилотните летала за картирање на археолошки локалитети и историски споменици (времетраење 30 мин.).
– Примена на магнетометар и георадар при аквизиција на просторните податоци (времетраење 30 мин.)

Добредојдени се сите заинтересирани слушатели,

Со почит,
доц. д-р Златко Богдановски

Полигонски влак – што е тоа?

80003013

80003013

Делегацијата на Комора на Генералното Собрание на советот на геодетите на Европа и ИНТЕРГЕО

komora delegacija clge

Во периодот од 28-30.09.2017 година, во Потсдам, Германија, делегацијата на Комората на трговски друштва за геодетски работи во состав, м-р Горан Јованоски- претседател и м-р Надица Мишеска и м-р Никола Рибароски-членови на Управниот одбор на Комората, остварија посета на Генералното Собрание на советот на геодетите на Европа и Саемот за геодезија и геоинформации ИНТЕРГЕО во Берлин.

Цени и вредност на Геодетските мерни инструменти

76410122-measuring-geodetic-instruments-and-drawings-are-on-the-table

Геодетски мерни инструменти – главен алат за спроведување на Геодетски теренски инженерски активности!

Канцелариските инженерски пресметки од геодетската струка, во финална фаза прикажани како координати или друга форма на геометрија разбирлива за другите општествени сектори, на терен во проектите, доверливо и точно, се спроведуваат со геодетски мерни инструменти и опрема.

Бидејки се работи за инструменти со харедверски и софтверски елементи кои треба да постигнат  точност на мерењата во секакви надворешни теренски услови и нивната цена е релативно висока.

totalni-stanici-georeport

Цената и вредноста на геодетските инструменти ќе ја анализираме од два аспекти.

1 – Фабричка, производна цена, дадена од производителите

2 – Цената во однос со потребата,  односно искористеноста во геодетскиот инженеринг и теренските мерења

International Scientific Journal: Micro Macro & Mezzo Geo Information

International Scientific Journal Micro Macro & Mezzo Geo Information

International Scientific Journal: Micro Macro & Mezzo Geo Information

ISSN: 1857-9000 (printed version) | EISSN: 1857-9019 (electronic version) | UDC: 528:004 l Global Impact Factor (2015): 0.722

GARMIN GPS во инженерски активности

GARMIN-etrex-banner

GPS? Глобален систем за позиционирање.
Одредувањето локација со сателитско позиционирање е веќе секојдневие, а секако е неизбежна технологија во инженерството, посебно во теренски поврзани активности.
3Д локацијата (координати) е основен момент при секое планирање, проектирање, изведба или надзор на објекти на теренот. Зависно од потребата и фазата, се бара различна точност на позицијата, но тоа е широка и стручна тема па конкретно се прецизира со проектните барања.
Тема на овој текст е примената на рачен GPS уред GARMIN во некои инженерски активности.

GARMIN eTrex GPS serija

Рачните GPS уреди позиционират со навигациска точност, односно точност доволна при првична обиколка на теренот, при првично добивање на висински профил со основни информации за понатамошно планирање или теренска навигација до позиции кои е потребно да се најдат на терен.
Ако се избере соодветен модел со GPS/GLONASS приемник, може да помогне во многу инженерски активности на терен. Новите GARMIN Модели имаат вградени топо карти и можност за поставување државен координатен систем што може да биде од корист за прибирање и картирање на специфични точки, профили и површини.


Сите снимени теренски податоци (точки, линии, површини), може да се превземат, прегледуваат и обработат на компјутер преку соодветни апликации и со export да се применат во некоја CAD или GIS апликација за работа.
GARMIN basecamp_tour_full_02


Од аспект на буџет, GARMIN рачни GPS уреди може да се набават со цени од 7480 до 35000 денари, зависно од бараните карактеристики, но и основниот модел го дава главниот податок – 3Д локација на терен.


Детални информации за GARMIN на овој линк
www.garmingps.mk/etrex.html
или контактирајте на 078 306 200


 

Регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци

FB_IMG_1496930412050

Агенцијата за катастар на недвижности ја организира Десеттата регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, на Тема: “Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор како и универзитетите, во процесот на управување со геопросторните информации”, која се одржува од 8-9 Јуни 2017 година во “Музеј на македонската борба” во Скопје

Целта на оваа конференција е споделувањето на искуствата меѓу земјите од Регионот од областа на катастарот и инфраструктура на просторни податоци со цел воспоставување функционален катастар кој треба да ја гарантира сопственоста, развојот на пазарот на недвижности, зголемениот број на трансакции, да го подобри урбанистичкото планирање, развојот на инфраструктурата и животната средина со цел одржлив развој на општеството во целина.

На регионална конференција учествуваат катастрите од Словенија, Хрватска, Федерација Босна и Херцеговина, Република Српска, Црна Гора, Србија, Косово, Албанија, Бугарија и од Македонија. Исто така тука се присутни и коморите на приватните геодетски фирми од земјите на Балканскиот Полуостров кои за прв пат учествуваат на оваа конференција и се надеваме дека во годините што следуваат нивното присуство ќе биде во поголем број и ќе стане традиционално.

На регионалната конференција присутни се и нашите пријатели од шведскиот, холандскиот и норвешкиот катастар, исто како што и во изминативе 10 години континуирано ни даваа огромен придонес за развојот на катастрите од Балканот. Но и претставници од EuroGeographics, UN-GGIM Europe, Council of European Geodetic Surveyors, претставници од факултетите од Бугарија, Хрватска и од Македонија.

Изминативе 10 години благодарение на регионалната соработка помеѓу катастрите се обезбеди можност за учење едни од други, можност за споделување знаење и добри практики, можност за меѓусебен позитивен натпревар во развојот на катастрите, но и можност за нови иницијативи во регионалната соработка како, на пример, воспоставување прекугранична соработка во областа на размената на податоци и сервиси од националните ГНСС-системи, заедничкиот настап на земјите од регионот пред меѓународните организации, како и заеднички настап со регионални проекти од областа на катастарот и инфраструктурата на просторни податоци пред донаторската заедница.
Како резултат на оваа заедничка соработка Европската унија го финансираше проектот ИНСПИРАЦИЈА – Инфраструктура на просторни податоци во земјите од Западен Балкан – со цел промоција и јакнеење на капацитетите на земјите од Западен Балкан во процесот на имплементација на ИНСПИРЕ директивата. Потоа следеше ИМПУЛС проектот, кој е финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и има за цел да го поддржи градењето на капацитетите на националните агенции за катастар и геодезија во воспопставувањето на национална инфраструктура за просторни податоци, воспоставување на техничка интероперабилност помеѓу институциите од Регионот, како и развој на услуги и сервиси со цел размена и споделување на геопросторните податоци помеѓу земјите од Регионот. Кон почетокот на оваа година започна со имплементација Регионалниот проект-Strengthened Professional Access To Information About Land (SPATIAL) in the Western Balkan Region–финасиран од страна на Холандското министерство за надворешни работи во рамките на МАТРА предпристапната програма.Со овој проект се планира да им се помогне на земјите од Западен Балкан во процесот на хармонизирање и подобрување на пристапот до расположливите геопросторни информации. Иницијативите на директивата за повторна употреба на информациите од јавниот сектор, ИНСПИРЕ директивата, развивањето на услугите за глобален мониторинг за заштита на животната средина, управувањето со глобални геопросторни информации (UN-GGIM) за Европа, дигиталната агенда на Европа како и Агендата 2030 Глобално управување со земјиште и одржлив развој , катастар 2034 FIG се перспективи кои го трасираат патот на националните агенции за катастар и земјишна администрација.

Гео Информациски Системи – информации поврзани на локација

AAEAAQAAAAAAAAbCAAAAJGE1NWQyY2YxLWYxNWUtNGU5Ni04NTY5LTM4ZjExNzQ3N2YxNQ

GIS – технички поим со широко значење, краток назив за Гео Информациски Систем.

Претставува систем во кој на гео-локација  (3D координати) се поврзуваат различни информации со кои подетално ќе се опише локацијата.

Е сега, зошто GIS?

Најбрз, најпрегледен, најлесен начин да се дадат информации за одреден простор (локација), а тоа да биде еднозначно/разбирливо за поширок круг корисници е суштината на Гео Информациските системи.

Capture9

Идеата е што повеќе информации за реалниот свет, просторот околу нас, преку осмислен организиран систем, да се приврзат за конкретна локација (точка/позиција) од просторот.
data_gis

Кој би имал придобивки од GIS?

Од случаен интернет корисник, па до раководни лица во институции.

Гео Информациски Систем претставува и наједноставна туристичка карта, а и најсложен систем за комплетно урбанистичко управување со просторот. Секако, сите системи се развиваат според потребите на корисникот и типот на информација која сака да ја презентира.

Во стручната, инженерска јавност, се попопуларни се GIS на инфраструктурни објекти (BIM – Building Infrastructure Management). Главната цел на еден ваков систем е креирање просторна база на податоци за сите елементи на објектот со нивна 3D локација во соодветен локален или глобален координатен систем.

Navisworks3

На секој елемент од објектот се приврзуваат информации кои ќе бидат корисни при понатамошното редовно одржување и ремонти. Тоа може да бидат информации за материјалот и начинот на одржување, податок со термин  за редовен сервис или контрола, податок за извршени проверки и многу други конкретни информации.

Што е GIS – Гео Информациски Систем?

FB_IMG_1496005633389-1

FB_IMG_1496005633389

Докторски студии од Гравиметрија – Геодезија: PhD scholarship in gravimetric geodesy in Norway

2017-05-16 22.25.16
Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research in these fields. NMBU’s expertise spans entire value chains and includes both basic and applied research.
On 1 January 2014, the Norwegian School of Veterinary Science and the University of Life Sciences merged and became –NMBU, the Norwegian University of Life Sciences. NMBU has 1700 employees and 5200 students, and is currently located on two campuses – Ås, about 30 km south of Oslo, and Adamstuen in Oslo. In 2020, the new research- and education-building for veterinary science will be completed and all of NMBU will then be located at Campus Ås.Further information about NMBU is available on www.nmbu.no
PhD scholarship in gravimetric geodesy – Ref. no. 17/01896
The Faculty of Science and Technology at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has 4 vacant PhD–positions (non-permanent full time for three years) in projects within the Strategic Research Program “Environmental effects on societal infrastructure – water” (2015-2018). The PhD scholarships are within the following four research areas:
1 PhD scholarship: “Hydrological Models for Assessing Gravimetric Observations of Water Mass Fluctuations –ref 17/01896”
1 PhD scholarship: “Colloid transport and deposition mechanisms in water treatment systems and in groundwater – ref 17/01897” (see separate announcement)
1 PhD scholarship: “Development of Decision-Making Model for No-dig Methods – ref 17/01898” (see separate announcement)
1 PhD scholarship: “Modelling of Water Quality in Sewer Networks – ref.no 17/01895” ” (see separate announcement)
The present advertisement is for 1 PhD scholarship: “Hydrological Models for Assessing Gravimetric Observations of Water Mass Fluctuations –ref 17/01896”

The Faculty of Science and Technology (Realtek) has 130 employees, about 1,100 students and 60 PhD students. The faculty offers bachelor, master, and PhD degrees in natural sciences and engineering in the fields of environmental physics and renewable energy, building and architecture, water and environmental technology, machine, process- and product development, geomatics, and educational sciences. The workplace is in Ås, which is 30 km from Oslo.

Research project

Hydrological Models for Assessing Gravimetric Observations of Water Mass Fluctuations. This project will investigate effects of hydrological mass variations (including contributions from ground water, soil moisture, snow, ice and ocean) on gravimetric observations. Terrestrial and satellite gravimetry allow observing these variations on different temporal and spatial scales and under different conditions of data sampling and observation geometry. The focus of the project is on improving reductions applied to the raw observation data and on separating different contributions to temporal gravity variations with the ultimate goal of comparing and possibly combining ground and satellite observations for applications in solid earth geophysics, hydrology, and climate research. The candidate will collaborate with REALTEK’s research group in physical geodesy. The group has a state-of-the-art FG5 absolute gravimeter at its disposal and the candidate is expected to work extensively on FG5 data analysis. He/she is expected to take part in field work, plan and carry out observational campaigns related to the PhD project. He/she will collaborate with international partners (willingness for extended research visits is expected) as well as with scientists from hydrogeology and hydrological modelling on the institutional and national level.

The successful candidate is expected to enter a plan for the progress of the work towards a PhD degree during the first months of the appointment, with a view to completing a doctorate within the PhD scholarship period.

Academic qualifications

The successful applicant must meet the conditions defined for admission to a PhD programme at NMBU. The applicant must have an academically relevant education corresponding to a five-year Norwegian degree programme, where 120 credits are at master’s degree level (candidates submitting MSc thesis by 15.6.2017 may also be considered). The applicant must have a documented strong academic background from previous studies, and be able to document proficiency in both written and oral English. For more detailed information on the admission criteria please see the PhD Regulations and the relevant PhD programme description.

Required academic qualifications:

Master degree or equivalent in Geodesy, Geomatics, or other relevant disciplines, like Geophysics
Desired academic qualifications
Knowledge on data analysis, mathematical modelling and programming; knowledge of geophysical processes related to mass variations; knowledge of gravimetric observation methods and willingness to participate in field work.

Personal skills

Required personal skills
Ability for independent work displaying creativity and reflective thinking
Analytical and academic approach to research questions
Good collaborative/social skills
Proficiency in English, both written and spoken (please see English language requirements in PhD regulations at NMBU)
The main criteria for evaluating the applicants includes their academic records, and scientific capacity and achievements along the below outlined preferences; particularly originality, independence as well as ability to work in a team. Selected applicants will be invited for an interview or online interview as a part of the evaluation. The studies will be based at the Faculty of Science and Technology (REALTEK), NMBU, Campus Ås

NMBU offers:

An optimistic academic institution with focus on professional development, dissemination and competence.
An interdisciplinary and inclusive environment that provides exciting research- and development opportunities.
Daily contact with inspiring students and skilled colleagues.
Various welfare schemes.
Beautiful surroundings just outside Oslo.

Remuneration
The salary for PhD-scholarship start at wage grade 50 (equivalent to annual salary NOK 435 500) on the Norwegian Government salary scale upon employment and follow ordinary meriting regulations.

Terms of employment are governed by Norwegian guidelines for PhD fellowships at Universities and University Colleges.

Further information

Please contact Adjunct Professor Christian Gerlach at e-mail gerlach@keg.badw.de or Professor Bjørn R. Pettersen at e-mail: bjorn.pettersen@nmbu.no or the Faculty Administration, Anita H. Habbestad (Head of HR), email: anita.habbestad@nmbu.no

Application
To apply online for this vacancy, please click on the ‘Apply for this job’ button above. This will route you to the University’s Web Recruitment System, where you will need to register an account (if you have not already) and log in before completing the online application form.

Application deadline: 01.06.2017

Applications should include (electronically) a letter of intent, curriculum vitae, full publication list, copies of degree certificates and transcripts of academic records (all certified), and a list of two persons who may act as references (with phone numbers and e-mail addresses). Publications should be included electronically within the application deadline. The relevant NMBU Department may require further documentation, e.g. proof of English proficiency.
Printed material which cannot be sent electronically should be sent by surface mail to Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Science and Technology, P.O. Box 5003, NO-1432 Ås, within 01.06.2017. Please quote reference number 17/01896

If it is difficult to judge the applicant’s contribution for publications with multiple authors, a short description of the applicant’s contribution must be included.

A compulsory contribution of 2 % is made to the Norwegian Public Service Pension Fund. A good working environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, irrespective of gender, physical ability or cultural background. The workplace will if necessary be facilitated for persons with disabilities.

According to the Freedom of Information Act § 25 the list of applicants for this position may be made public irrespective of whether the applicant has requested that his/her name be withheld.


Линк од објавата – http://www.iag-aig.org

Geo-SEE организира QGIS training coursе ниво 1 и 2

QGIS obuki geo see 2017

QGIS obuki geo see 2017

QGIS training course

Господин Геодет! Каков е општествениот статус на Геодетската струка

FB_IMG_1487346153196

Кога ќе кажеме дејност / бизнис, секој најпрво ќе помисли на дотераните господа со скапи одела од филмовите и секојдневието.

Но каков е Геодетскиот бизнис? Како геодетот го доживуваат клиентите и соработниците?

Од наши разговори со клиенти, кај повеќето од нив сликата е “оној кој мери по полето и на градилиштето”!

Дали е ова добра слика за Геодетот? Секако НЕ!

Геодетските компании имаат вложено многу повеќе материјали и интелектуални ресурси во својот бизнис, а во споредба од многу господа со одело и акт ташна, чии услуги чинат многу поскапо од геодетските.

Геодетските фирми и бизнис воопшто мораат постепено да ја менуваат сликата за себе и да си го дадат вистинското значење и како бизнис и како стручни лица од своите области.


м-р Александар Тушев,  дипл.геодетски. инженер – колега

Ново: GEO MARKET – продажба на Геодетска опрема

totalni-stanici-georeport

Ново на Georeport во 2017 година ќе биде можноста за фирмите да понудат на продажба нови или користени геодетски инструменти и опрема.
Порталот е отворен за сите понудувачи, со склучен договор за објавување понуди.


СИТЕ ПОНУДИ ЌЕ БИДАТ ДОСТАПНИ ВО ONLINE ГЕО МАРКЕТ 

 


Се надеваме дека оваа нова функција ќе биде од корист за ГЕО Бизнисот и сите поврзани инженерски и теренски активности.


Информации за објавување производи: info@gizzo.mk | 078 306 200


 

Вашите контакт информации ги нема на Интернет?! Ви треба WEB Страна

webpartner-promocija-gratis-tablet

Во 2016 година, 99% од потенцијалните клиенти пребаруваат информации за потребните УСЛУГИ на интернет.
Фирма која има своја web страна е 24 часа достапна за информирање на своите клиенти 24 часа секој може да се информира за Вашите услуги, за Вашето реноме, досегашни реализирани проекти, Вашата опрема, Вашиот тим.


ИЗРАБОТКА НА ВАША WEB СТРАНА од 5980 денари.
Годишна претплата за домен и сервер 4980 денари, или само 415 денари месечно.
ВКЛУЧЕНО БЕСПЛАТНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИМАЊЕ OnLine БАРАЊЕ ЗА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ – ВИДИ ЛИНК ПРИМЕР

ЦЕНА ЗА НАРАЧКИ ДО 30.12.2016.
*Во цените е вклучено 18% ДДВ. Можност за одложено плаќање.


Нарачајте #WEB страна за Вашиот бизнис да биде подостапен пред корисниците – Добивате #ГРАТИС ТАБЛЕТ компјутер – бидете достапни секаде – email, директен контакт со клиентите додека ВИЕ СТЕ НА #ВИКЕНД #ОДМОР #ТЕРЕН
НАРАЧАЈТЕ навреме – 075 306 200 | info@webpartner.mk |или OnLine нарачка  www.Webpartner.mk/naracaj/


 

Анкета: Кој бренд Геодетски мерни инструменти користите?

12753757-collection-of-devices-for-a-geodesy-and-cartography-stock-photo

Геодетските инструменти се основно средство за спроведување на секојдневните инженерски задачи во Геодетските фирми.
Спроведуваме анкета за застапеноста на производителите на опрема во МК.

Селектирајте ги производителите кои ги користите и притиснете Vote.

Кој бренд Геодетски мерни инструменти користите?

View Results

Loading ... Loading ...

OnLine визуелизација на геопросторни податоци – DigitalGlobe MAP API

digitalglobe-maps-api

Светскиот провајден на дигитални гео-податоци DigitalGlobe преку својата апликација MAP API нуди можност за визуелизација на просторно побрзани моменти во финален продукт, интерактивна web карта

Инженерска геодезија при теренски работи на патишта

surveying-teren-geodezija

Новите технологии навлегуваат во сите сфери на животот, па секако и во градежништвото и геодезијата.
Дали Геодетските и Градежните фирми во нашата држава ги следат новите трендови во работењето?

Прва конференција за инвестиции во недвижности во Македонија

konferencija-nedviznosti-skopje-makedonija

Прва конференција за инвестиции во недвижности во Македонија се одржa денеска во Скопје, во организација на он-лајн аукциската куќа за недвижен имот Е-аукција.мк и консултантската компанија Knowledge center.
На конференцијата беа презентирани актуелните трендови на пазарот со недвижности во Македонија и ќе се укаже на можностите кои постојат во овој сектор. Настанот е можност да се поврзат сите субјекти кои работат во оваа област.
На конференцијата се обратија вицегувернерот на Народната банка на Република Македонија Анита Ангеловска-Бежоска, директорот на Агенцијата за катастар на недвижнини Славче Трпески, како и Андреа Серафимовски, претседател на Здружението на градежништво при Стопанската комора на РМ, и Бранко Ѓуровиќ, проект менаџер на Е-аукција.мк.
Е-аукција.мк е прва онлајн аукциска куќа за недвижен имот во регионот. Таа е производ на проектот Аукциски тигар, поддржан од компанијата Knowledge centar и Фондот за иновации на РМ. Целта на „Аукциски тигар“ е да го раздвижи пазарот на недвижнини во земјата, да понуди решение за побрзи трансакции и зголемување на ликвидноста на компаниите и институциите кои имаат имот по основ на побарувања, да го отвори пазарот за странски инвеститори и фондови кај кои електронското наддавање е воспоставена пракса.

Нови технологии во Геодетските мерења – Кат-Стар Про продукт со беспилотно летало

ortofoto-katstar-pro-gostivar

Кат-стар Про на својот Facebook профил објавија Ортофото продукт изработен со помош на беспилотно летало.
Новите технолигии веќе се применуваат во геодетските мерења на терен.

Можеби ве интересираclose