Category Archives: Комора на Геодетски фирми

До 30 јуни е рокот за доставување Геодетски елаборат за Легализација

katastar mzsv georeport

Врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување
со бесправно изградените објекти (“Службен весник на РМ” бр.190/2017), е продолжен рокот за легализирање до крајот на месец декември 2018 година.
Од 01 јануари до 30 јуни 2018 година, овозможено е за сите оние граѓани, коишто за претходните барања не ја обезбедиле неопходната документација да стекнат право во овој дополнителен рок, да поднесат нови барања за утврдување на правен статус на бесправен објект со комплетна
документација.
Барателите кои немаат доставено Геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба на бесправен објект до 31 декември 2017 година, можат да достават Геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект, најдоцна до 30 јуни 2018 година.

21 Март – Светски ден на Геодетите

geodetic-surveying-featured

Geodesy is a symbol for a business surveyor

Теодолит од XIX век во колекцијата на Кат-стар Про

FB_IMG_1517655867360

Теодолит од крајот на XIX век ја збогати колекцијата на инструменти во витрините на Кат-стар Про.

Овие инструменти биле значаен фактор во развојот на геодетската дејност.

Јавна трибина по текстот за измена на Законот за Катастар на Недвижности

444

Врз  основа  на  предложените  законските  измени  на  постојниот  Закон  за  катастар на  недвижности,  изготвени  од  страна  на  Агенцијата  за  катастар  на  недвижности,  како Управен  одбор  на  Комората  на  трговци  поединци  овластени  геодети  и  трговски друштва  за  геодетски  работи,  цениме  дека  сите  членки  на  Комората  е  неопходно  да бидат  транспарентно  и  навремено  информирани  по  однос  на  споменатите  измени,  и истовремено,  проактивно  да  покажат  иницијатива  и  да  се  вклучат  во  една  поширока дискусија,  односно  јавна  трибина,  на  којашто  вообичаено  се  образложуваат  сопствени видувања  и  предлози  што  резултирале  врз  основа  на  стекнато  искуство  и  работење  во приватниот  сектор.

Барањето  на  Комората,  доставено  до  нејзините  членки  да  достават  свои конкретни  предлози,  сугестии  и  мислење  врз  база  на  доставениот  Нацрт-материјал  по измените  на  постојниот  закон,  не  вроди  со  плод,  од  причина  што  многу  мал  број  на колеги  се  одѕваа  на  дописот,  така  што  во  целата  постапка  недостасува  критичка  мисла и  поттик  за  реализација  на  измените  на  постојниот  Закон  за  катастар  на  недвижности  , кој ќе  биде  применлив  и  корисен  за  приватната  геодетска  пракса.

Во  очекување  на  Ваш  придонес  во  креирањето  и  обликувањето  на  претстојните измени  на  споменатиот  закон,  Ве  покануваме  да  земете  активно  учество  во  рамките  на јавната  Трибина,  закажана  на  02.02.2018  година,  (петок),  во  Амфитеатарот  на Градежниот  факултет  во  Скопје,  со  почеток  во  09.30  часот,  на  којашто  во  присуство  на претставници  на  Агенцијата  за  катастар  на  недвижности,  јавно  и  отворено  ќе  се дискутира  по предлог-измените  на  Законот  за  катастар на  недвижности.

Цениме  дека  единствено  на  ваков  начин  ќе  може  да  се  даде  конструктивен придонес  на  предложените  измени  на  постојниот  закон.

 

Со почит,

Претседател на  Комора  на  трговци поединци  овластени  геодети  и  трговски друштва  за  геодетски  работи  на  РМ

м-р Горан Јованоски, дипл.геод.инж.,  с.р

Што е Геодетска дејност?

boundary1

Дали некогаш сте си поставиле прашање што е Геодетска дејност?

Геодезијата како научно-техничка дисциплина опфаќа широк ранг на научни, инженерски и административни проблематики. Од утврдувањето на математичкиот модел на планетата Земја до физичка делба на парцела (нива) помеѓу двајца браќа во Зелениково.

…..

Но, дали Геодетската дејност е добро дефинирана, промовирана и пласирана од избраните претставници, од стручната фела, од администрацијата која е платена за тоа од државата?

Ова нека биде само идеа и поттикнување на темата.

Ова тема ќе ја истражуваме и анализираме детално.

Делегацијата на Комора на Генералното Собрание на советот на геодетите на Европа и ИНТЕРГЕО

komora delegacija clge

Во периодот од 28-30.09.2017 година, во Потсдам, Германија, делегацијата на Комората на трговски друштва за геодетски работи во состав, м-р Горан Јованоски- претседател и м-р Надица Мишеска и м-р Никола Рибароски-членови на Управниот одбор на Комората, остварија посета на Генералното Собрание на советот на геодетите на Европа и Саемот за геодезија и геоинформации ИНТЕРГЕО во Берлин.

Се подготвуваат законски измени со нови рокови за доставување на барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти

legalizacija vizuelno objekti

Министерство за транспорт и врски подготвува измени на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

Со измените на овој закон се дава можност на сите лица кои од кои било причини не успеале досега да достават барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект или пак тоа да го комплетираат (не доставиле соодветна документација во согласност со законот), во пропишаниот рок да го направат истото тоа, под истите услови што важеле досега.

„Со Законот за постапување со бесправно изградени објекти се уредуваaт условите, начинот и постапката за евидентирање, утврдување на правен статус и санкционирање на бесправно изградените објекти. Од март 2011 година со донесувањето на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, кога започна процесот на утврдување правен статус на бесправно изградените објекти, беа донесени повеќе изменувања и дополнувања на законот во различни сегменти, вклучувајќи и измени во рокот за поднесување и комплетирање на барањата со поднесување на елаборати. Овој рок за поднесување на геодетски елаборати во согласност со последниот рок заврши заклучно со 31 декември 2016 година. Со овие предложени измени се воведува нов рок за доставување на барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, односно тој да биде од денот на отпочнувањето на примената на овој закон, односно од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година“.

Катастарот воведува нови поефтини цени

Logo_Katastar

Новиот директор на Агенцијата за Катастар на Недвижности, Борис Тунџев, после работниот состанок со претседателот на Комората на Геодетски фирми Горан Јовановски и министерот за транспорт и врски Сугарески, објавија нови моменти во работењето на Катастарот (АКН)


Го објавуваме интегралниот текст од изјавата на Министерот за Транспорт и Врски, г-дин Сугарески по денешниот состанок со претседателот на Комората , г-дин Горан Јовановски и директорот на АКН г-дин Борис Тунџев.


Изјава, Горан Сугарески, 25.08.2017
Во изминатиов период во рамки на редовните средби со граѓаните, како надлежно министерство нотиравме одредени проблеми со кои граѓаните се соочуваат при остварувањето на нивните имотни права и користењето на некои услуги од нашиот ресор, и затоа на моја иницијатива денес остваривме исклучително важна работна средба со директорот на Агенцијата за катастар на недвижности и со Комората на приватни геодети. Ја користам приликата да ја информирам јавноста дека отворивме многу сериозни прашања за унапредување на геодетската политика и зголемување на ефикасноста и брзината на услугите што ќе биде во функција на квалитетно, навремено и ефикасно сервисирање на потребите на граѓаните и институциите. Најавувам реализација на уште едно предизборно ветување на новата Влада, а тоа е намалување на цените на услугите кои се во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности до 50 %, што во пракса ќе значи дека граѓаните за истите ќе плаќаат значително помали цени од досегашните. Врз основа на претходна анализа, заедно заклучивме дека постојат услови ова ветување да го реализираме без да го нарушиме финансирањето на Агенцијата за Катастар. Дополнително, во функција на децентрализирање на услугите, а со тоа и зголемување на нивната достапност, што несомнено е во интерес на граѓаните и компаниите, денес се согласивме дека е неопходно да вратиме дел од овластувањата на приватните геодетски фирми. Имено, наместо Агенцијата за катастар да има ексклузивно право за вршење на теренски работи за потребите на единиците на локална самоуправа и институциите на централната власт, заради забрзување на услугите праксата покажува дека е потребно таквите права и овластувања да ги имаат и приватните геодетски фирми, кои ќе ги исполнат неопходните услови. Впрочем, приватните геодетски фирми претходно имаа такви овластувања согласно Закон, но истите им беа одземени за сметка на Агенцијата за катастар. Ние сме убедени дека со ваквиот пристап ќе ја вратиме конкуренцијата што дополнително ќе го унапреди квалитетот на услугите. Се разбира, го отворивме и прашањето за утврдување на пазарна цена на услугите што ги нудат приватните геодетските фирми. Се согласивме долната граница на цената на услугите да остане регулирана како и досега, додека горната цена на услугите ќе биде регулирана во согласност со пазарните услови. Разговаравме и за ублажување на казнената политика и воведување на мерката опомена. Превземавме обврска да направиме одредени анализи и во најкус можен рок да излеземе со конкретен предлог кој повеќе ќе се темели на превентивни мерки и политики отколку казни по секоја цена кои беа форсирани од претходната влада. Наша цел не е да бидеме страховлада туку да останеме сервис на граѓаните и мотор на економскиот развој. Најавувам дека ваквите средби ќе станат редовна пракса бидејќи наша заедничка цел е унапредување на геодетската дејност во Република Македонија и нејзино прилагодување на потребите на граѓаните и институциите.

Превземено од Комора на овластени Геодетски фирми

Цени и вредност на Геодетските мерни инструменти

76410122-measuring-geodetic-instruments-and-drawings-are-on-the-table

Геодетски мерни инструменти – главен алат за спроведување на Геодетски теренски инженерски активности!

Канцелариските инженерски пресметки од геодетската струка, во финална фаза прикажани како координати или друга форма на геометрија разбирлива за другите општествени сектори, на терен во проектите, доверливо и точно, се спроведуваат со геодетски мерни инструменти и опрема.

Бидејки се работи за инструменти со харедверски и софтверски елементи кои треба да постигнат  точност на мерењата во секакви надворешни теренски услови и нивната цена е релативно висока.

totalni-stanici-georeport

Цената и вредноста на геодетските инструменти ќе ја анализираме од два аспекти.

1 – Фабричка, производна цена, дадена од производителите

2 – Цената во однос со потребата,  односно искористеноста во геодетскиот инженеринг и теренските мерења

Координати – математички модели и пресметки

FB_IMG_1497741063916

Кога Геодетско стручно лице ќе рече: Ви испорачуваме координати, должини и површини – тој освен неколку бројки на хартија, мисли и на следниве математички пресметки кои се теоретската подлога за добивање координати во соодветен координатен систем.
FB_IMG_1497741048953

Основни математички модели со пресметки од кооординати

FB_IMG_1497740911965
FB_IMG_1497740919343

FB_IMG_1497740974296FB_IMG_1497741001707FB_IMG_1497741119044 FB_IMG_1497741106107 FB_IMG_1497741072742 FB_IMG_1497741063916 FB_IMG_1497741055990 FB_IMG_1497741041481

Регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци

FB_IMG_1496930412050

Агенцијата за катастар на недвижности ја организира Десеттата регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, на Тема: “Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор како и универзитетите, во процесот на управување со геопросторните информации”, која се одржува од 8-9 Јуни 2017 година во “Музеј на македонската борба” во Скопје

Целта на оваа конференција е споделувањето на искуствата меѓу земјите од Регионот од областа на катастарот и инфраструктура на просторни податоци со цел воспоставување функционален катастар кој треба да ја гарантира сопственоста, развојот на пазарот на недвижности, зголемениот број на трансакции, да го подобри урбанистичкото планирање, развојот на инфраструктурата и животната средина со цел одржлив развој на општеството во целина.

На регионална конференција учествуваат катастрите од Словенија, Хрватска, Федерација Босна и Херцеговина, Република Српска, Црна Гора, Србија, Косово, Албанија, Бугарија и од Македонија. Исто така тука се присутни и коморите на приватните геодетски фирми од земјите на Балканскиот Полуостров кои за прв пат учествуваат на оваа конференција и се надеваме дека во годините што следуваат нивното присуство ќе биде во поголем број и ќе стане традиционално.

На регионалната конференција присутни се и нашите пријатели од шведскиот, холандскиот и норвешкиот катастар, исто како што и во изминативе 10 години континуирано ни даваа огромен придонес за развојот на катастрите од Балканот. Но и претставници од EuroGeographics, UN-GGIM Europe, Council of European Geodetic Surveyors, претставници од факултетите од Бугарија, Хрватска и од Македонија.

Изминативе 10 години благодарение на регионалната соработка помеѓу катастрите се обезбеди можност за учење едни од други, можност за споделување знаење и добри практики, можност за меѓусебен позитивен натпревар во развојот на катастрите, но и можност за нови иницијативи во регионалната соработка како, на пример, воспоставување прекугранична соработка во областа на размената на податоци и сервиси од националните ГНСС-системи, заедничкиот настап на земјите од регионот пред меѓународните организации, како и заеднички настап со регионални проекти од областа на катастарот и инфраструктурата на просторни податоци пред донаторската заедница.
Како резултат на оваа заедничка соработка Европската унија го финансираше проектот ИНСПИРАЦИЈА – Инфраструктура на просторни податоци во земјите од Западен Балкан – со цел промоција и јакнеење на капацитетите на земјите од Западен Балкан во процесот на имплементација на ИНСПИРЕ директивата. Потоа следеше ИМПУЛС проектот, кој е финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и има за цел да го поддржи градењето на капацитетите на националните агенции за катастар и геодезија во воспопставувањето на национална инфраструктура за просторни податоци, воспоставување на техничка интероперабилност помеѓу институциите од Регионот, како и развој на услуги и сервиси со цел размена и споделување на геопросторните податоци помеѓу земјите од Регионот. Кон почетокот на оваа година започна со имплементација Регионалниот проект-Strengthened Professional Access To Information About Land (SPATIAL) in the Western Balkan Region–финасиран од страна на Холандското министерство за надворешни работи во рамките на МАТРА предпристапната програма.Со овој проект се планира да им се помогне на земјите од Западен Балкан во процесот на хармонизирање и подобрување на пристапот до расположливите геопросторни информации. Иницијативите на директивата за повторна употреба на информациите од јавниот сектор, ИНСПИРЕ директивата, развивањето на услугите за глобален мониторинг за заштита на животната средина, управувањето со глобални геопросторни информации (UN-GGIM) за Европа, дигиталната агенда на Европа како и Агендата 2030 Глобално управување со земјиште и одржлив развој , катастар 2034 FIG се перспективи кои го трасираат патот на националните агенции за катастар и земјишна администрација.

10 години Приватна Геодетска пракса, 40 години Виша Геодетска Школа, 70 години Геодетска Управа

godisnina-geodetska-fela-1

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМОРАТА НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА CLGE ВО ЛОЗАНА

CLGE Lozana 2017 Komora Geodeti

Во периодот од 19.04.2017 год. – 23.04.2017 год, на покана од Советот на Европската Асоцијацијана Геодети, која во соработка со Генералното здружение на геодети на Европа организираа Семинар, што се одржа од 19-23 Април 2017 година во Лозана-Швајцарија, Комората на Геодети имаше свои претставници од управниот одбор.
image-0-02-05-234db06102843be1899327cd5ca323a3c30dd6e8c24895507f0b4461b82e7bb5-V (1)

За време на нивниот престој во Лозана, согласно Агендата на настанот, претставниците на Комората учествуваа на меѓународната WPLA / CLRKEN Конференција на тема: Земјишна администрација и управување со земјиштето во ерата на информациите, на којашто работилницата беше вградена и прославата по повод 100 години на IGS.

Преку следење на презентации на неколку колеги искористена е можноста за дискусија каде се разменети искуства од работењето во геодетската пракса.

Повеќе информации на официјалната страна на Комората – линк –

 

6 Мај – ДЕН НА ГЕОДЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

geodeti na instrument grafika

Честитка до Геодетската фела по повод 6 Мај – Денот на Геодетите во Република Македонија.

geodetsko merenje totalna stanica na prizma georeport

 

 

 

 

 

 

 

Georeport

Агенцијата за Катастар на Недвижности и Комората на Геодети одржаа работен состанок

rabotna sredba AKN i Komora 10.04.2017

Во Агенцијата за катастар на недвижности, на ден 10.04.2017 година, се одржа заеднички состанок со членовите на Управниот одбор на Комората, директорот и високи претставници на Агенцијата за катастар на недвижности.
rabotna sredba AKN i Komora 10.04.2017 2
По усвојувањето на точките од дневниот ред на состанокот, се пристапи кон усвојување на Записникот од претходната седница, одржана на 05.10.2016 година, коишто заклучоци во најкус можен рок ќе бидат доставени до сите Трговски друштва за геодетски работи и до сите подрачни одделенија на Агенцијата.
Во продолжение на состанокот, се дискутираа прашања и проблеми со кои се соочуваат приватните геодетски фирми во секојдневното работење и се изнаоѓаа начини за можни решенија за нивно надминување и отстранување во иднина.
Како трета точка се водеше дискусија за изработка на нов Закон за катастар на недвижности, во којашто Работна група, за прв пат има 4 претставници од редовите на приватните геодетски фирми, со напомена дека бројот на претставниците од редовите на Комората, вклучени во креирањето на новиот закон, најверојатно ќе биде двојно зголемен. Како производ од работењето на Мешовитата Работна Група, формирана од претставници на Комората, Агенцијата, Градежниот факултет и надворешни соработници, постои веќе изготвен нацрт-документ на којшто се потрошени значителен број работни часови. Овој нацрт-документ ќе претставува една појдовна основа за изработка на новиот закон, со тоа што во претстојниот период финалниот предлог за новиот закон ќе биде дистрибуиран до сите приватни геодетски фирми, до Градежниот факултет во Скопје и преку организирање на јавни дебати и трибини, се планира да се постигне посакуваната цел, односно, новиот закон да биде во полза на сите геодети. Стартот за отпочнување со изработка на Законот е предвиден за почетокот на месец мај, а веќе на почетокот на месец јуни е планирано да го имаме првичниот драфт нацрт на истиот.
Четвртата точка на состанокот, се однесуваше на координацијата за одржувањето на настанот по повод организирање на прослава на тројниот јубилеј 70 години постоење на Агенцијата за катастар на недвижности, 40 години од висока образовна дејност на Градежниот факултет-Скопје и 10 години од востановувањето на приватната геодетска дејност во Република Македонија. По повод овој настан, кој е планиран за 10-ти јуни 2017 година во Скопје, ќе биде промовирана репрезентативна заедничка Монографија на трите институции, понатаму ќе се доделат плакети на поединци за значајни достигнувања и придонес во развојот на геодезијата, за на крај да се одржи и Редовно Годишно Собрание на Комората на трговски друштва за геодетски работи за 2017 година.
На овој настен, ќе му претходи и одржувањето на Регионалната 10-та по ред Конференција за Национална инфраструктура на просторни податоци, закажана за периодот од 8-9 јуни 2017 година во Скопје, на која се поканети претставници на регионалните катастри, регионалните геодетски комори, претставници на Советот на геодетите на Европа, претседателката на ФИГ, итн.
Заеднички заклучок на присутните е дека состанокот помина во одлична работна атмосфера и дека точките предвидени за дискусија во целост беа исцрпени.

ГЕОЗУМ ИНЖЕНЕРИНГ – СКОПЈЕ

534691_433215390079283_1355056372_n
ГЕОЗУМ ИНЖЕНЕРИНГ ТДИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.1/3_001, Скопје
+38978246965

Геодет МиВ – Гостивар

534691_433215390079283_1355056372_n

Геодет МиВ
ул.Борис Кидрич бр.46, Гостивар
+38970611720

Вашите контакт информации ги нема на Интернет?! Ви треба WEB Страна

webpartner-promocija-gratis-tablet

Во 2016 година, 99% од потенцијалните клиенти пребаруваат информации за потребните УСЛУГИ на интернет.
Фирма која има своја web страна е 24 часа достапна за информирање на своите клиенти 24 часа секој може да се информира за Вашите услуги, за Вашето реноме, досегашни реализирани проекти, Вашата опрема, Вашиот тим.


ИЗРАБОТКА НА ВАША WEB СТРАНА од 5980 денари.
Годишна претплата за домен и сервер 4980 денари, или само 415 денари месечно.
ВКЛУЧЕНО БЕСПЛАТНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИМАЊЕ OnLine БАРАЊЕ ЗА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ – ВИДИ ЛИНК ПРИМЕР

ЦЕНА ЗА НАРАЧКИ ДО 30.12.2016.
*Во цените е вклучено 18% ДДВ. Можност за одложено плаќање.


Нарачајте #WEB страна за Вашиот бизнис да биде подостапен пред корисниците – Добивате #ГРАТИС ТАБЛЕТ компјутер – бидете достапни секаде – email, директен контакт со клиентите додека ВИЕ СТЕ НА #ВИКЕНД #ОДМОР #ТЕРЕН
НАРАЧАЈТЕ навреме – 075 306 200 | info@webpartner.mk |или OnLine нарачка  www.Webpartner.mk/naracaj/


 

Комората бара продолжување на рокот за доставување на елаборатите за легализација

legalizacija vizuelno objekti

Продолжување на рокот за доставување на геодетските елаборати за легализација на дивоградбите, од крајот на оваа до крајот на наредната година, бара Комората на геодети на Македонија.

Зголемениот број барања за изработка на елаборатите неопходни за легализација на дивоградбите, кои геодетските фирми ги примаат деновиве, само неколку недели пред истекот на рокот и неможноста да ги изработат на време, според претседателот на Комората, Горан Јовановски, е причина за барањето рокот за достава на елаборатите за оние кои поднеле документи за легализација во 2011 година да се одложи до крајот на наредната година, односно да се изедначи со рокот што им е даден на оние кои барањата за легализација ги поднеле годинава.

– Имаме зголемен број барања за изработка на геодетските елаборати во последно време, но временските услови не се поволни, се стемнува порано и не може да се работи попладне, па геодетите не се сигурни дали ќе можат да постигнат. Затоа до Министерството за транспорт и врски и до Агенцијата за катастар на недвижности поднесовме барање за одложување на рокот до кој треба да се достават елаборатите до општините, од 31 овој месец до 31 декември наредната година. Ова го бараа геодетите од сите градови во државата. Ако се продолжи до крајот на наредната година, тогаш крајниот рок ќе се изедначи со оној што им е даден на граѓаните кои барањата за легализација ги поднесуваа годинава, објаснува Јовановски, кој додава дека нивното барање не можело да се реализира поради политичката ситуација во земјата.

Продолжувањето на рокот како што бараат геодетите повеќе од сигурно ќе израдува огромен број граѓани кои се уште не успеале да си ги легализираат дивограбите. Според најновите податоци од Агенцијата за катастар на недвижности, повеќе од половината од сопствениците на дивоградби кои во првиот рок, во 2011 година поднеле барања за легализација, а се уште не обезбедиле тапии. Или од вкупно околу 360 илјади дивоградби пријавени во 2011 година, Катастарот до сега издал имотни листови за 167.313.

Се претпоставува дека за дел од останатите документацијата е комплетирана и се чека одговор од општините, за дел се уште се изработуваат геодетските елаборати, но за еден поголем дел воопшто не се ниту порачани овие документи. Од Агенцијата за катастар на недвижности, исто така информираат дека досега се изработени и 7.388 бесплатни геодетски елаборати за легализација на дивоградбите на лицата од социјално ранливите категории.

За поднесување на елаборатите за легализација на дивоградбите тече уште еден рок, до крајот на наредната година. Тој им е даден на сопствениците на дивоградби кои поднесоа барања за легализација во вториот рок кон крајот ан минатата година, кој беше продолжен до март годинава
Со измени на законската регулатива на граѓаните и фирмите кои од најразлични причини не успеале барањата за легализација до општините да ги достават во 2011 година, лани им се даде дополнителен период да го сторат тоа, кој потоа уште еднаш се продожи до март годинава. Во тој дополнителен рок кој се однесува само за дивогртадбите изградени до 3 март 2011 година се поднесени околу 80.000 барања за легализација, а за нив крајниот рок за комплетирање на документацијата со геодетски елаборати е 31 декември наредната година.

Годинава, пак. направени се уште едни законски измени со кои им се даде ново олеснување на дел од сопствениците на бесправно изградени објекти. Право на бесплатен премер и на бесплатен геодетски елаборат добија граѓаните и фирмите кои за објектот за кој бараат легализација поседуваат градежно-техничка документација, но од објективни или субјективни причини не ја доставиле до Катастарот до крајот на 2012 година, до кога траеше постапката за систематско запишување и со тоа тогаш ја пропуштиле можноста за бесплатен премер и добивање имотен лист. Се проценува дека оваа мерка можат да ја искористат 5.000 граѓани и компании, кои на овој начин ќе заштедат вкупно 500.000 евра, ако се земе предвид дека просечната цена на елаборатот за објект од 100 квадрати е 100 евра.

Нови рокови од годинава има и за запишување инфраструктурни објекти. До 24 април следната година треба да се запишат 40 проценти, а останатите 60 проценти најдоцна до 24 април 2019 година. Од нив 99 проценти ќе мора да поминат постапка за легализација.

Текстот е превземен од Вечер – линк

ГЕО ПРОФИЛ – СКОПЈЕ

534691_433215390079283_1355056372_n
ГЕО ПРОФИЛ ДООЕЛ
Бул. Октомвриска револуција бр.8 зграда 1 локал 8, 1000 Скопје
070349718


Можеби ве интересираclose