На Градежниот факултет ќе се одржи првиот workshop од BALGEOS II проектот

Во периодот 28-30.09.2009, на Градежниот факултет ќе се одржи првиот воркшоп од BALGEOS II проектот. На стручните предавања предвидено е свои презентации да имаат
Проф. Shuch и Проф. Weber од Техничкиот универзитет од Виена и
Проф. Георгиев од Бугарската академија на науките.
Исто така, во рамките на овие предавања, предвидена е и презентација на целите и постигнувањата од BALGEOSи BALGEOS II проектите на кои работиме речиси 2 години. Таа презентација ќе ја одржи Д-р Пашова од Централната лабораторија за геодезија при Бугарската академија на науките.
Вкупното траење на предавањата и презентациите е предвидено да биде 3.5 часа (со кафе пауза по второто предавање).
Во рамките на овој настан ќе се организира и термин за континуирана едукација на овластени геодети, организиран од Комората на Овластени Геодети на РМ.

14 Септември 2009

Можеби ве интересираclose