Математички основи во Геодезијата

FB_IMG_1469607623643

Со модерните мерни инструменти и компјутерски програми за пресметки и картирање, класичната математика излегува од практична примена 🙂
Да се потсетиме на основните математички пресметки во Геодезијата.

Можеби ве интересираclose