GARMIN Monterra® GPS/GNSS картирање со Android™ платформа

garmin_gpsmap64_page-topo-europakarte-1

GARMIN Monterra е напредна класа на GPS/GNSS рачен уред за картирање.
Работи на Android Платформа, што овозможува да користите повеќе апликации за лоцирање, картирање, GIS, прибирање на теренски податоци.

GPS/GNSS картирање со Android™ платформа

monterra 1

  • 4″ ротирачки, видлив на сончева светлина, цврст екран со multi-touch
  • Android апликации за картирање, навигација, лоцирање, пресметување површини од Google Play™
  • 8 megapixel autofocus camera и 1080p HD video со автоматски geotagging, LED flash/torch
  • High-sensitivity GPS/GLONASS receiver за подобро позиционирање
  • 3D MapMerge™ за поврзување повеќе мапи во 3-D
  • WiFi поврзување, ArcGIS® и други Геодетски или GIS и апликации за теренски активности
Можеби ве интересираclose