Теренски GPS / GLONASS уреди со многу функции – GARMIN

GARMIN GPS GLONASS OUTDOOR

GARMIN GPS / GLONASS уредите Ви помагаат за Вашите теренски движења и лоцирање!

Вашата моментална локација прикажaна на дигитална топо карта,

Вашата рута на движење постојано се снима, можете да изберете локација до која сакате GARMIN да Ве води со компас и насоки до координати во Државен координатен систем или во WGS!
Прецизно лоцирање со GPS/GLONASS hotfix приемници, издржливост и во најлоши терени и временски услови.

GARMIN GPS GLONASS

Податоците може да се прегледуваат и анализираат во софтвер BaseCamp.


информации
info@garmingps.mk / 078 306 200 / www.GarminGPS.mk


Можеби ве интересираclose