Имотен лист OnLine во три чекори – Катастар

imoten-list-online-katastar-georeport

Почитувани пријатели,

Од денеска, 29.12.2015 година, граѓаните,бизнис заедницата, нашите иселеници во странство ќе можат имотен лист, копија од катастарски план, геодетски точки,административни карти, WMS сервиси и многу други производи од катастарот, да ги порачаат и платат преку интернет и истите за неколку минути ќе им бидат доставени на нивнате е-маил адреса.

Подетално на http://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/

 

Facebook статус г-дин Славе Трпески – директор на Агенцијата за Катастар на Недвижности на Р.Македонија

Можеби ве интересираclose