Годишно собрание на Комората на Овластени Геодетски фирми

komora-novo-propisi

Редовното Годишно Собрание на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на Република Македонија, ќе се одржи на 17.10.2015 година (сабота) со почеток во 10,00 часот во хотелот Континентал-Кристална сала во Скопје со следниот предлог-дневен ред:

 Свечен дел на Собранието:

Поздравен говор на претседателот на Комората;

Доделување на благодарници на членови на Комората, коишто во изминатиот период дале значаен придонес во развојот и функционирањето на Комората.

 Работен дел на Собранието:

1. Утврдување на потребниот број на учесници на Собранието на

2. Усвојување на предлог-дневниот ред на Собранието;

3. Усвојување на Записникот од Редовното Годишно Собрание на Комората;

Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на Република Македонија, одржано на 09.05.2014 година во хотелот Белви, нас. Илинден, Скопје;

4. Усвојување на Извештајот за севкупни активности за 2014 година:

5. Усвојување на Финансискиот извештај за 2014 година;

6. Предлози, мислења и сугестии, членовите на Комората можат да достават во писмена форма на електронската адреса на Комората, најдоцна до 15.10.2015 година (четврток) до 15,00 часот.

Можеби ве интересираclose