Примена на GPS во рекреативно и професионално спортување

fitness-header-forerunner110

Глобалното позиционирање се повеќе навлегува во секојдневните активности на луѓето. Штом еднаш нашата 3D позиција (координати) на земјината површина е одредена, понатаму имаме низа од информации кои ни ги сервираат GPS уредите.
 Највидлив пример на успешно користење на GPS во спортот се веќе масовно користените GARMIN GPS часовници, кои на спортистите им овозможуваат мерење на брзината со која трчаат/се движат, должина на изминатата патека, споделување и анализа на податоците на online web апликација, или со еден збор се што им е потребно да ја следат и анализираат својата состојба во реално време.

GARMIN GPS часовниците веќе ги имаме во продажба и во Македонија, а ги лоциравме на продажните места на www.GarminGPS.mk

Следното видео презентира дел од можностите … Интересно , погледнете …

www.GarminGPS.mk

Можеби ве интересираclose