surveying-teren-geodezija

Инженерска геодезија при теренски работи на патишта

Новите технологии навлегуваат во сите сфери на животот, па секако и во градежништвото и геодезијата. Дали Геодетските и Градежните фирми во нашата држава ги следат новите трендови во работењето? Повеќе »

fb_img_1476891819638

Отворен ден на Катастарот со компаниите

Агенцијата за катастар на недвижности деветта година по ред ја спроведува акцијата отворени денови на катастарот. Новина за оваа година е воведување на отворен ден за компаниите во Република Македонија. Така денес Повеќе »

АКН и Комората договорија – ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ СО ПРИВАТНИТЕ ГЕОДЕТСКИ ФИРМИ

Во духот на партнерските релации, којшто претставува еден од приоритетите на Комората на трговски друштва за геодетски работи и на Агенцијата за катастар на недвижности, како и во насока на надминување на предизвиците со Повеќе »

konferencija-nedviznosti-skopje-makedonija

Прва конференција за инвестиции во недвижности во Македонија

Прва конференција за инвестиции во недвижности во Македонија се одржa денеска во Скопје, во организација на он-лајн аукциската куќа за недвижен имот Е-аукција.мк и консултантската компанија Knowledge center. На конференцијата беа презентирани Повеќе »

clge-delegacija-komora-1

Делегација од Комората Геодети на Собрание на CLGE во Рига

Делегација од Комората Геодети  присуствува на Генералното Собрание на CLGE во Рига Повеќе »

Инженерска геодезија при теренски работи на патишта

surveying-teren-geodezija

Новите технологии навлегуваат во сите сфери на животот, па секако и во градежништвото и геодезијата.
Дали Геодетските и Градежните фирми во нашата држава ги следат новите трендови во работењето?

Отворен ден на Катастарот со компаниите

fb_img_1476891819638

Агенцијата за катастар на недвижности деветта година по ред ја спроведува акцијата отворени денови на катастарот.
Новина за оваа година е воведување на отворен ден за компаниите во Република Македонија. Така денес во соработка со Сојузот на стопански комори на Република Македонија имаме отворен ден за компаниите од Градот Скопје.

Отворените денови на Агенцијата за катастар и овозможува да биде поблиску до граѓаните и компаниите во Република Македонија, да ги слушне сите критики, забелешки и предлози, детално да ги разгледа и да изнајде начин за решавање, се со цел полесно и поедноставно остварување на правото на сопственост како едно од највисоките уставни права на граѓаните и бизнис заедницата.

Соработката на Агенцијата за катастар на недвижности и Сојузот на стопански комори на Република Македонија, започна да ги дава првичните резултати.

По одржаниот првичен состанок на 20 септември оваа година, започнавме со детално разгледување на проблемите со кои се соочуваат градежните компании кои се однесуваа пред се во делот на запишување на станбените зградии отворените гаражни места во катастарот.

Како резултат на оваа соработка и соработката со Геодетската комора на Република Македонија, Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности во понеделникот донесе дополнувања на Правилникот за премер на недвижности,Правилникот за геодетски работи за посебнинамени и Правилникотза одржување на катастарот на недвижностите .

Со дополнувањето на овие правилници се направи подобрување на регулативата, па така Гаражните места со отворена површина кои се наоѓаат надвор од затворениот гаражен простор во објектот,можат да се предбележуваат во Листот за Предбележување на градба а по изградбата на објектот ќе можат да бидат и предмет на премер и нивно запишување во катастарот на недвижности доколку основното одобрение за градење е издадено пред 29.08.2016 година односно денот на влегувањето во сила на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 157/16).

Со оваа мерка се надминува проблемот кои го имаа Инвеститорите за сите објекти за кои добиле одобрение за градба пред воведувањето на новините со Законот за градежното земјиште односно воведувањето на задолжителноста при продавање на стан да се продава и дел од земјиштето кое ќе биде во заедничка сопственост.

Покрај ова подобрување на регулативата, со дополнувањето на правилниците се воведе и една новина а тоа е можноста да доколку се утврди дека геодетскиот елаборат изработен од приватните геодетски фирми има грешки во атрибутните, односно описните податоци, но не и грешки во просторните податоци, да може да се изготви Анекс на геодетскиот елаборат со кој анекс ќе се изврши корекција на атрибутните податоци. Во анексот треба да бидат содржани сите исправени податоци, а во техничкиот извештај да бидат наведени причините за исправката.
Со воведувањето на оваа новина се забрзува постапката за запишување на објектите во катастарот и се намалуваат трошоците на инвеститорите бидејќи досега при евентуални грешки направени од страна на приватните геодетски фирми мораше да се изготви нов геодетски елаборат што чини време и средства, а отсега со Анекс на геодетски елаборат ќе може брзо да се отстранат техничките пропусти а со тоа и побрзо да се запише објектот во катастарот.

Соработката со бизнис заедницата во Република Македонија продолжува па така отворените денови на катастарот веќе наредната недела продолжуваат за градовите Прилеп и Битола а до февруари 2017 година ќе бидат посетени сите градови во Република Македонија.

Оглас за вработување Овластен геодет и геодетски техничар

photo

Проектантска фирма во областа на градежништво и урбанизам има потреба од Овластен геодет и геодетски техничар.
Потребни квалификации

Познавање од теренски мерења со геодетски инструменти за ажурирање подлоги, катастарска проблематика, обработка на податоците во соодветна КАД програма.

Плата и услови за работа во директен договор со фирмата.
Локација за работа – Југоисточна Македонија.
Можност за договор со заинтересирани стручни лица од цела Македонија.

Заинтересирани за огласот испратете Ваши податоци преку дадената контакт форма.
Ќе ве контактираат за разговор.

 

 

АКН и Комората договорија – ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ СО ПРИВАТНИТЕ ГЕОДЕТСКИ ФИРМИ

Во духот на партнерските релации, којшто претставува еден од приоритетите на Комората на трговски друштва за геодетски работи и на Агенцијата за катастар на недвижности, како и во насока на надминување на предизвиците со кои се соочуваат приватните геодетски фирми во земјата, ве информираме за воведување на новитет, во делот на соработката помеѓу Комората и Агенцијата.

Имено, во рамките на веќе добро познатата пракса на колегите од Агенцијата за катастар на недвижности во “ОТВОРЕНИТЕ ДЕНОВИ СО ГРАЃАНИТЕ”, каде што на непосреден начин во директен контакт со вработените од катастарот, граѓаните се обраќаат и добиваат конкретни информации и одговори за решавање на проблемите поврзани со имотно-правните состојби на нивните имоти, со задоволство ве информираме дека за прв пат оваа година, на иницијатива на Комората на трговски друштва за геодетски работи, Агенцијата за катастар на недвижности излезе во пресрет на нашето барање преку воведување на “ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ СО ПРИВАТНИТЕ ГЕОДЕТСКИ ФИРМИ”, согласно изготвена агенда во временскиот период од октомври 2016 до февруари 2017 година во сите подрачни одделенија на катастарот.

На претставниците на приватните геодетски фирми ќе им биде овозможена посета на задолжителна интерактивна обука за овластените геодети, како и воспоставување на непосреден контакт за консултација и добивање на релевантни информации од службениците на Агенцијата.

Прва конференција за инвестиции во недвижности во Македонија

konferencija-nedviznosti-skopje-makedonija

Прва конференција за инвестиции во недвижности во Македонија се одржa денеска во Скопје, во организација на он-лајн аукциската куќа за недвижен имот Е-аукција.мк и консултантската компанија Knowledge center.
На конференцијата беа презентирани актуелните трендови на пазарот со недвижности во Македонија и ќе се укаже на можностите кои постојат во овој сектор. Настанот е можност да се поврзат сите субјекти кои работат во оваа област.
На конференцијата се обратија вицегувернерот на Народната банка на Република Македонија Анита Ангеловска-Бежоска, директорот на Агенцијата за катастар на недвижнини Славче Трпески, како и Андреа Серафимовски, претседател на Здружението на градежништво при Стопанската комора на РМ, и Бранко Ѓуровиќ, проект менаџер на Е-аукција.мк.
Е-аукција.мк е прва онлајн аукциска куќа за недвижен имот во регионот. Таа е производ на проектот Аукциски тигар, поддржан од компанијата Knowledge centar и Фондот за иновации на РМ. Целта на „Аукциски тигар“ е да го раздвижи пазарот на недвижнини во земјата, да понуди решение за побрзи трансакции и зголемување на ликвидноста на компаниите и институциите кои имаат имот по основ на побарувања, да го отвори пазарот за странски инвеститори и фондови кај кои електронското наддавање е воспоставена пракса.

Можеби ве интересираclose