rabotna sredba AKN i Komora 10.04.2017

Агенцијата за Катастар на Недвижности и Комората на Геодети одржаа работен состанок

Во Агенцијата за катастар на недвижности, на ден 10.04.2017 година, се одржа заеднички состанок со членовите на Управниот одбор на Комората, директорот и високи претставници на Агенцијата за катастар на недвижности. По Повеќе »

QGIS obuki geo see 2017

Geo-SEE организира QGIS training coursе ниво 1 и 2

QGIS training course Повеќе »

Katastar dogovor so turcija za kartografski podatoci

АКН: Договор за соработка во областа на картографските карти помеѓу Турција и Македонија

Министерството за обрана  на Република Турција – Центар за картографски карти и Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија на 30 март 2017 година потпишаа Договор за соработка. Церемонијата се одржа во Повеќе »

Комора ЦЛГЕ Брисел 2017

ПРЕТСТАВНИЦИ НА КОМОРАТА НА ПРОСЛАВА НА ДЕНОТ НА ЕВРОПСКИТЕ ГЕОДЕТИ И ГЕОИНФОРМАТИЧАРИ ВО БРИСЕЛ

Со задоволство, ве информираме дека на Покана на Советот на геодети на Европа (ЦЛГЕ), за присуство на свечениот прием, во чест на одбележувањето на шестгодишнината од востановувањето на Денот на Европските геодети Повеќе »

2017-03-25 15.39.13

Геодезијата и природата се многу поврзани

Една геодетска од терен 🙂 Повеќе »

Агенцијата за Катастар на Недвижности и Комората на Геодети одржаа работен состанок

rabotna sredba AKN i Komora 10.04.2017

Во Агенцијата за катастар на недвижности, на ден 10.04.2017 година, се одржа заеднички состанок со членовите на Управниот одбор на Комората, директорот и високи претставници на Агенцијата за катастар на недвижности.
rabotna sredba AKN i Komora 10.04.2017 2
По усвојувањето на точките од дневниот ред на состанокот, се пристапи кон усвојување на Записникот од претходната седница, одржана на 05.10.2016 година, коишто заклучоци во најкус можен рок ќе бидат доставени до сите Трговски друштва за геодетски работи и до сите подрачни одделенија на Агенцијата.
Во продолжение на состанокот, се дискутираа прашања и проблеми со кои се соочуваат приватните геодетски фирми во секојдневното работење и се изнаоѓаа начини за можни решенија за нивно надминување и отстранување во иднина.
Како трета точка се водеше дискусија за изработка на нов Закон за катастар на недвижности, во којашто Работна група, за прв пат има 4 претставници од редовите на приватните геодетски фирми, со напомена дека бројот на претставниците од редовите на Комората, вклучени во креирањето на новиот закон, најверојатно ќе биде двојно зголемен. Како производ од работењето на Мешовитата Работна Група, формирана од претставници на Комората, Агенцијата, Градежниот факултет и надворешни соработници, постои веќе изготвен нацрт-документ на којшто се потрошени значителен број работни часови. Овој нацрт-документ ќе претставува една појдовна основа за изработка на новиот закон, со тоа што во претстојниот период финалниот предлог за новиот закон ќе биде дистрибуиран до сите приватни геодетски фирми, до Градежниот факултет во Скопје и преку организирање на јавни дебати и трибини, се планира да се постигне посакуваната цел, односно, новиот закон да биде во полза на сите геодети. Стартот за отпочнување со изработка на Законот е предвиден за почетокот на месец мај, а веќе на почетокот на месец јуни е планирано да го имаме првичниот драфт нацрт на истиот.
Четвртата точка на состанокот, се однесуваше на координацијата за одржувањето на настанот по повод организирање на прослава на тројниот јубилеј 70 години постоење на Агенцијата за катастар на недвижности, 40 години од висока образовна дејност на Градежниот факултет-Скопје и 10 години од востановувањето на приватната геодетска дејност во Република Македонија. По повод овој настан, кој е планиран за 10-ти јуни 2017 година во Скопје, ќе биде промовирана репрезентативна заедничка Монографија на трите институции, понатаму ќе се доделат плакети на поединци за значајни достигнувања и придонес во развојот на геодезијата, за на крај да се одржи и Редовно Годишно Собрание на Комората на трговски друштва за геодетски работи за 2017 година.
На овој настен, ќе му претходи и одржувањето на Регионалната 10-та по ред Конференција за Национална инфраструктура на просторни податоци, закажана за периодот од 8-9 јуни 2017 година во Скопје, на која се поканети претставници на регионалните катастри, регионалните геодетски комори, претставници на Советот на геодетите на Европа, претседателката на ФИГ, итн.
Заеднички заклучок на присутните е дека состанокот помина во одлична работна атмосфера и дека точките предвидени за дискусија во целост беа исцрпени.

Geo-SEE организира QGIS training coursе ниво 1 и 2

QGIS obuki geo see 2017

QGIS obuki geo see 2017

QGIS training course

АКН: Договор за соработка во областа на картографските карти помеѓу Турција и Македонија

Katastar dogovor so turcija za kartografski podatoci

Министерството за обрана  на Република Турција – Центар за картографски карти и Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија на 30 март 2017 година потпишаа Договор за соработка. Церемонијата се одржа во Центарот за картографски карти и генералниот командант полковник Осман Алп потсети дека Турција е првата земја што ја призна Република Македонија под уставното име.

turcija kartografija akn

Соработката помеѓу двете земји е зголемена, значајна и историска – истакна Алп. Ние, како Цeнтар за команда со картографски карти, со своето искуство околу 200 години, со задоволство ќе ги споделиме мислењата и ќе соработуваме во однос на географската положба, образованието, технолошките трансфери, советодавните и заедничките проекти. Би сакал да го истакнам своето задоволство за што побрза и поефикасна соработка. Истовремено Алп им се заблагодари на сите за успешната соработка во корист на двете земји.

Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на РМ г.Славче Трпески истакна дека овој договор е од големо значење за нас, бидејќи Центарот за картографски карти на Р.Турција ја поддржува соработката меѓу двете земји преку посета на експертски тимови за развој на програмата, вклучувајќи и техничка соработка, одржување работилници за производство на картографски карти и одржување симпозиуми.

Делегацијата од Агенцијата за катастар на недвижности е задоволна од посетата на Р.Турција, од меѓусебните односи, како и од претходните соработки помеѓу двете земји.

ПРЕТСТАВНИЦИ НА КОМОРАТА НА ПРОСЛАВА НА ДЕНОТ НА ЕВРОПСКИТЕ ГЕОДЕТИ И ГЕОИНФОРМАТИЧАРИ ВО БРИСЕЛ

Комора ЦЛГЕ Брисел 2017

Со задоволство, ве информираме дека на Покана на Советот на геодети на Европа (ЦЛГЕ), за присуство на свечениот прием, во чест на одбележувањето на шестгодишнината од востановувањето на Денот на Европските геодети и геоинформатичари, Управниот одбор на Комората на погореспоменатиот настан за свои официјални претставници ги номинираше колегите Никола Рибароски и Нијаз Даути.

За време на нивниот дводневен престој во Брисел, двајцата претставници на Комората, за релативно кус период оствариле неформални средби со претставници на Советот на геодетите на Европа, како и со претставници на геодетските комори од регионот, Словенија, Хрватска, Бугарија, Грција и Албанија, но и од други земји, Данска, Шпанија и итн. со коишто размениле драгоцени искуства од геодетското работење.

Титулата Европски геодет за 2017 година, му била доделена на Гијом-Анри Дифур, швајцарски историски великан, генерал и картограф, којшто во својата кариера остварил голем број на лични достигнувања, од коишто, најзначајно е картографското утврдување на островот Крф, во денешна Република Грција. Исто така, имал активно учество и во изработката на Првата Женевска Конвенција за хуманитарни принципи во случај на војна.

Во рамките на настанот, посебен фокус бил даден на новите меѓународни стандарди во геодетските мерења, како и презентацијата на вкупниот број на рамноправни членки на Европскиот совет на геодети – 38, меѓу кои се наоѓа и Република Македонија.

Значајно е да се истакне дека од страна на нашите претставници, уште еднаш била отворена дискусија со актуелниот претседател на ЦЛГЕ, Морис Барбиери и Жан-Ив Пирло, претставникот на ЦЛГЕ, за можноста, едно од наредните Годишни Собранија на ЦЛГЕ да биде одржано во Скопје или во Охрид, при што заложба и став на Комората е доколку се случи таков настан, тоа би било од огромно значење и промоција, не само на приватната геодетска фела, туку и промоција на Република Македонија, воопшто.

Превземено од: http://geokomora.mk/2017/03/24/952

Геодезијата и природата се многу поврзани

2017-03-25 15.39.13

Една геодетска од терен 🙂

м-р Љубиша Китановски, дипл.геод.инж – ПСЕВДОЛИТИ

ljubisa-prezentacija-fev-2017-678x381

Врз основа на Планот и Програмата за задолжителна обука на овластените геодети за 2017 година, на ден 27.02.2017 година, во Амфитеатарот на Градежниот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методиј, се одржа Првата обука за овластените геодети за оваа година.

Пред почетокот на обуката се изврши доделување на Сертификатите за посетена обука за овластените геодети за 2016 година, по што следуваше презентацијата на темата за Псевдолити, изготвена и презентирана од м-р Љубиша Китановски, дипл.геод.инж. од Тетово.

Излагањето на колегата Китановски беше на високо професионално ниво, поткрепено со факти и релевантни информации, иако, како тема можеби малку далечна за приватната геодетска пракса во нашата земја, предизвика особен интерес кај присутните на презентацијата, од причина што колегата Китановски на мошне приемчив и едноставен начин ги доближи карактеристиките и работната практика и процеси на Псевдолитите, како алатки од општ аспект, но и нивната актуелна применливост во областа на инженерската геодезија.

Несомнено, погореспоменатата презентација претставува едно несекојдневно инспиративно доживување, коешто ќе биде предизвик во иднина за останатите колеги од фелата да се претстават со свои квалитетни излагања.


ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ППТ НА ОВОЈ ЛИНК


 

Нова услуга од АКН: Увид во графичкиот регистар на градежно земјиште достапен за граѓаните и за бизнис-заедницата преку ОССП

444

Агенцијата за Катастар на Недвижности промовираше нов сервис – Увид во графичкиот регистар на градежно земјиште достапен за граѓаните и за бизнис-заедницата преку ОССП – електронската продавница на Агенцијата за катастар на недвижности.

Со овој сервис за првпат е овозможена транспарентноста на просторното и урбанистичкото планирање во Република Македонија.

Просторното и урбанистичкото планирање е клучен инструмент за воспоставување долгорочни и одржливи рамки за социјален, територијален и економски развој на државата. Неговата примарна улога е да ја подобри интеграцијата помеѓу населението, транспортот, енергетиката и индустријата, и да го подобри територијалниот развој како на урбаните така и на руралните средини, а притоа земајќи ја предвид заштитата и унапредувањето на животната средина. 

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и урбанистички планови со цел да се обезбеди уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната средина и природата.

 Планирањето има цел: 
 • Подобрување на социјалниот и економскиот раст и развој на државата;
 • Намалување на штетите во животната средина; 
 • Подобрување и заштита на природните ресурси и природното наследство; 
 • Подобрување на културното наследство како фактор за развој;
 • Развивање енергетски ресурси и во исто време одржување на безбедноста; 
 • Поттикнување висококвалитетен и одржлив туризам; 
 • Ограничување на влијанието на природните катастрофи.
За квалитетно планирање неопходна е потребата од достапност и користење на голем број просторни (и непросторни) податоци.  
За таа цел Агенцијата за катастар на недвижности воспостави централизиран информациски систем на урбанистичките планови и регистар на градежно земјиште.
Главни цели на Графичкиот регистар на градежно земјиште се транспарентност, точност и ефикасност во изработката и донесувањето на плановите, како и зголемување на степенот на реализација на градежните парцели и остварување инвестиции во градењето.
Графичкиот регистар за градежно земјиште ги прикажува урбанистичките планови во просторот заедно со катастарските планови. Достапни се информации содржани во урбанистичкиот план за секоја градежна парцела, како и информација дали таа е слободна или веќе е реализирана.
 
Со овој регистар е направена стандардизација во изработката на сите видови урбанистички планови и урбанистичко-планската документација, овозможен е транспарентен преглед на локациите каде што има донесено урбанистички планови и урбанистичко-планска документација, овозможен е преглед на сопственоста на катастарските парцели кои ја сочинуваат градежната парцела, преглед на градежното земјиште по нумерички показатели (намена, катност, површина итн.), како и преглед на градежните парцели во државна сопственост.
Графичкиот регистар за градежно земјиште овозможува и историски преглед на секој урбанистички план, односно кога е донесен, кога и со која одлука на советот е ставен вон сила, важност на планот, а доколку се работи за измена и дополнение на дел од урбанистичкиот план и бројот на одлуката со која е донесена измената.
Преку овој регистар, планерот уште во рана фаза има јасна слика од кои катастарски парцели е составена секоја градежна парцела што ја дефинира, како и податоци за сопственоста на катастарските парцели од кои е составена градежната парцела.
Општините имаат можност за увид во спроведливоста на планот, преглед на урбанистичките планови и урбанистичко-планската документација, како и увид во нумеричките податоци и условите за градба, историјатот на урбанистичките промени во својата општина, изводот од графичкиот регистар, просторните и статистичките анализи за урбанистичките показатели за својата општина и во просторниот приказ за урбанистите во општината за реално претставување на предлог-планот и можност за контрола на неговата реализација.
Катастарот, пак, преку овој регистар на градежно земјиште обезбедува брза и ефикасна реализација на градежните парцели во катастарот на недвижности, промена на катастарската култура и оформување на градежните парцели, можност за преземање градежна парцела во дигитален векторски формат, како и контрола на изградениот објект дали се гради во рамките на просторот за градење.
Графичкиот регистар на градежно земјиште е комплементарен со е-урбанизам, тој го надополнува системот е-урбанизам во делот на графичкиот приказ на планот и геопросторната поставеност на локацијата на градежната парцела во просторот.
Досега, преку Графичкиот регистар на градежно земјиште е направена контрола на 993 урбанистички планови и урбанистичко-плански документации, како дел од законската надлежност на Агенцијата за катастар на недвижнсоти да издава согласност на усогласеноста на урбанистичките планови со катастарските планови. Во Графичкиот регистар на градежно земјиште се внесени: 10 урбанистичко-плански документации за градби од посебен интерес, 19 детални урбанистички планови, 110 архитектонско-урбанистички планови, 7 урбанистички планови за села, 31 локална урбанистичко-планска документација, 277 инфраструктурни проекти, 1 ГУП и 4 ГУП-ови за градски четврти или вкупно 2557 урбанистички планови  вклучувајќи ги и урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации донесени пред воспоставувањето на овој регистар за градежно земјиште. Во Графичкиот регистар на градежно земјиште се внесени вкупно 47.638 градежни парцели, односно 14.912.966 м2 вкупна површина на градежно земјиште во РМ.
 
Од денес, сите урбанистички планови и урбанистичко-плански документации се достапни на пошироката јавност, како и на бизнис-заедницата преку веб-порталот на Агенцијата за катастар на недвижности, преку следнава врска: http://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/.
На тој начин е овозможено:
 • бесплатен увид  и транспарентност во постапката на изработка и донесување на урбанистичките планови; 
 • можност за увид на граѓаните што е предвидено да се гради на нивната парцела и околните парцели;
 • можност  за инвеститорите  да најдат слободно земјиште и да ја проверат сопственоста на катастарските парцели;
 • достапност до информација за висината на продажната цена на земјиштето и објектите во околината од Регистарот на цени за недвижностите. 

Стара катастарска мапа на Бетлеем од 1912 година

FB_IMG_1487508832534

Господин Геодет! Каков е општествениот статус на Геодетската струка

FB_IMG_1487346153196

Кога ќе кажеме дејност / бизнис, секој најпрво ќе помисли на дотераните господа со скапи одела од филмовите и секојдневието.

Но каков е Геодетскиот бизнис? Како геодетот го доживуваат клиентите и соработниците?

Од наши разговори со клиенти, кај повеќето од нив сликата е “оној кој мери по полето и на градилиштето”!

Дали е ова добра слика за Геодетот? Секако НЕ!

Геодетските компании имаат вложено многу повеќе материјали и интелектуални ресурси во својот бизнис, а во споредба од многу господа со одело и акт ташна, чии услуги чинат многу поскапо од геодетските.

Геодетските фирми и бизнис воопшто мораат постепено да ја менуваат сликата за себе и да си го дадат вистинското значење и како бизнис и како стручни лица од своите области.


м-р Александар Тушев,  дипл.геодетски. инженер – колега

ГЕОЗУМ ИНЖЕНЕРИНГ – СКОПЈЕ

534691_433215390079283_1355056372_n
ГЕОЗУМ ИНЖЕНЕРИНГ ТДИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.1/3_001, Скопје
+38978246965

Геодет МиВ – Гостивар

534691_433215390079283_1355056372_n

Геодет МиВ
ул.Борис Кидрич бр.46, Гостивар
+38970611720

Ново: GEO MARKET – продажба на Геодетска опрема

totalni-stanici-georeport

Ново на Georeport во 2017 година ќе биде можноста за фирмите да понудат на продажба нови или користени геодетски инструменти и опрема.
Порталот е отворен за сите понудувачи, со склучен договор за објавување понуди.


СИТЕ ПОНУДИ ЌЕ БИДАТ ДОСТАПНИ ВО ONLINE ГЕО МАРКЕТ 

 


Се надеваме дека оваа нова функција ќе биде од корист за ГЕО Бизнисот и сите поврзани инженерски и теренски активности.


Информации за објавување производи: info@gizzo.mk | 078 306 200


 

Вашите контакт информации ги нема на Интернет?! Ви треба WEB Страна

webpartner-promocija-gratis-tablet

Во 2016 година, 99% од потенцијалните клиенти пребаруваат информации за потребните УСЛУГИ на интернет.
Фирма која има своја web страна е 24 часа достапна за информирање на своите клиенти 24 часа секој може да се информира за Вашите услуги, за Вашето реноме, досегашни реализирани проекти, Вашата опрема, Вашиот тим.


ИЗРАБОТКА НА ВАША WEB СТРАНА од 5980 денари.
Годишна претплата за домен и сервер 4980 денари, или само 415 денари месечно.
ВКЛУЧЕНО БЕСПЛАТНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИМАЊЕ OnLine БАРАЊЕ ЗА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТИ – ВИДИ ЛИНК ПРИМЕР

ЦЕНА ЗА НАРАЧКИ ДО 30.12.2016.
*Во цените е вклучено 18% ДДВ. Можност за одложено плаќање.


Нарачајте #WEB страна за Вашиот бизнис да биде подостапен пред корисниците – Добивате #ГРАТИС ТАБЛЕТ компјутер – бидете достапни секаде – email, директен контакт со клиентите додека ВИЕ СТЕ НА #ВИКЕНД #ОДМОР #ТЕРЕН
НАРАЧАЈТЕ навреме – 075 306 200 | info@webpartner.mk |или OnLine нарачка  www.Webpartner.mk/naracaj/


 

Комората бара продолжување на рокот за доставување на елаборатите за легализација

legalizacija vizuelno objekti

Продолжување на рокот за доставување на геодетските елаборати за легализација на дивоградбите, од крајот на оваа до крајот на наредната година, бара Комората на геодети на Македонија.

Зголемениот број барања за изработка на елаборатите неопходни за легализација на дивоградбите, кои геодетските фирми ги примаат деновиве, само неколку недели пред истекот на рокот и неможноста да ги изработат на време, според претседателот на Комората, Горан Јовановски, е причина за барањето рокот за достава на елаборатите за оние кои поднеле документи за легализација во 2011 година да се одложи до крајот на наредната година, односно да се изедначи со рокот што им е даден на оние кои барањата за легализација ги поднеле годинава.

– Имаме зголемен број барања за изработка на геодетските елаборати во последно време, но временските услови не се поволни, се стемнува порано и не може да се работи попладне, па геодетите не се сигурни дали ќе можат да постигнат. Затоа до Министерството за транспорт и врски и до Агенцијата за катастар на недвижности поднесовме барање за одложување на рокот до кој треба да се достават елаборатите до општините, од 31 овој месец до 31 декември наредната година. Ова го бараа геодетите од сите градови во државата. Ако се продолжи до крајот на наредната година, тогаш крајниот рок ќе се изедначи со оној што им е даден на граѓаните кои барањата за легализација ги поднесуваа годинава, објаснува Јовановски, кој додава дека нивното барање не можело да се реализира поради политичката ситуација во земјата.

Продолжувањето на рокот како што бараат геодетите повеќе од сигурно ќе израдува огромен број граѓани кои се уште не успеале да си ги легализираат дивограбите. Според најновите податоци од Агенцијата за катастар на недвижности, повеќе од половината од сопствениците на дивоградби кои во првиот рок, во 2011 година поднеле барања за легализација, а се уште не обезбедиле тапии. Или од вкупно околу 360 илјади дивоградби пријавени во 2011 година, Катастарот до сега издал имотни листови за 167.313.

Се претпоставува дека за дел од останатите документацијата е комплетирана и се чека одговор од општините, за дел се уште се изработуваат геодетските елаборати, но за еден поголем дел воопшто не се ниту порачани овие документи. Од Агенцијата за катастар на недвижности, исто така информираат дека досега се изработени и 7.388 бесплатни геодетски елаборати за легализација на дивоградбите на лицата од социјално ранливите категории.

За поднесување на елаборатите за легализација на дивоградбите тече уште еден рок, до крајот на наредната година. Тој им е даден на сопствениците на дивоградби кои поднесоа барања за легализација во вториот рок кон крајот ан минатата година, кој беше продолжен до март годинава
Со измени на законската регулатива на граѓаните и фирмите кои од најразлични причини не успеале барањата за легализација до општините да ги достават во 2011 година, лани им се даде дополнителен период да го сторат тоа, кој потоа уште еднаш се продожи до март годинава. Во тој дополнителен рок кој се однесува само за дивогртадбите изградени до 3 март 2011 година се поднесени околу 80.000 барања за легализација, а за нив крајниот рок за комплетирање на документацијата со геодетски елаборати е 31 декември наредната година.

Годинава, пак. направени се уште едни законски измени со кои им се даде ново олеснување на дел од сопствениците на бесправно изградени објекти. Право на бесплатен премер и на бесплатен геодетски елаборат добија граѓаните и фирмите кои за објектот за кој бараат легализација поседуваат градежно-техничка документација, но од објективни или субјективни причини не ја доставиле до Катастарот до крајот на 2012 година, до кога траеше постапката за систематско запишување и со тоа тогаш ја пропуштиле можноста за бесплатен премер и добивање имотен лист. Се проценува дека оваа мерка можат да ја искористат 5.000 граѓани и компании, кои на овој начин ќе заштедат вкупно 500.000 евра, ако се земе предвид дека просечната цена на елаборатот за објект од 100 квадрати е 100 евра.

Нови рокови од годинава има и за запишување инфраструктурни објекти. До 24 април следната година треба да се запишат 40 проценти, а останатите 60 проценти најдоцна до 24 април 2019 година. Од нив 99 проценти ќе мора да поминат постапка за легализација.

Текстот е превземен од Вечер – линк

ГЕО ПРОФИЛ – СКОПЈЕ

534691_433215390079283_1355056372_n
ГЕО ПРОФИЛ ДООЕЛ
Бул. Октомвриска револуција бр.8 зграда 1 локал 8, 1000 Скопје
070349718


ГЕО ТИМ – Куманово

534691_433215390079283_1355056372_n

ГЕО ТИМ – Куманово
ул.11-ти Октомври бр.6 , Куманово
031414111


 

КОМОРА: Претседателот Јованоски ги презентираше реализираните и идни активности

jovanoski-komora-dec-2016

На вчерашната пресс конференција, претседателот на Комората, м-р Горан Јованоски дипл.геод.инж. Следува интегралниот текст.


Во изминатите шест месеци, претседателот на Комората заедно со членовите на Управниот одбор остварија значителен дел од поставените цели, меѓу кои како најзначајни ќе ги споменеме целите кои Комората ги дефинираше на остварените непосредни средби со претставниците на приватните геодетски фирми по региони и тоа во Гостивар, Куманово, Велес, Битола, Струмица, Охрид и Скопје.

Како резултат на овие средби и состаноци беа детектирани бројни прашања и проблеми со кои се соочуваат колегите во секојдневното работење и кои реално претставуваат пречка во реализирањето на приватната геодетска дејност. На дел од овие прашања, решавањето лежи во анализа на постојните законски основи и формирање предлог за измена и дополнување на истите, за што на иницијатива на Комората на 13.06.2016 година имаше и официјално конституирање на членовите на Мешовитата работна група, задолжена токму за оваа проблематика;

Исто така, еден дел од детектираните проблеми во приватната геодетска пракса се отстранети преку бројни активности на претседателот и членовите на Управниот одбор преку иницирање и учество на бројни состаноци со претставници на Агенцијата за катастар на недвижности, со претставници на Министерството за транспорт и врски, Нотарската комора, Комората на извршители, Комората на проценители и други институции. Како видливи резултати на ревносното работење во изминатиот период, а сè со цел подобрување на амбиентот и условите за работа во приватната геодетска пракса, можеме да напоменеме неколку придобивки:

 Постигнато е заверката на Геодетските елаборати да не се извршува преку банкарски налог ПП50, со што се обезбедува скратување на трошоците во делот за банкарските провизии;

 Овозможување на геодетските фирми пристап до детален преглед на податоци во Катастар на недвижности и Катастар на земјиште;  На 22.07.2016 година од страна на Агенцијата за катастар на недвижности до Комората е доставено “Упатство за физичка делба на катастарска парцела која претставува градежно земјиште” со коешто во голем дел се усвоени барањата на приватните геодетски фирми по прашањето на физичките делби. Дополнително по ова прашање на “Барање мислење во врска со примената на одредбите од Законот за градежно земјиште” од Комората до Министерството за транспорт и врски добиен е “Одговор на барање мислење со број: 29-13500/2 од 08.11.2016 година”, доставен од страна на погореспоменатото Министерство до Комората на 14.11.2016 година со што во целост се допрецизира проблематиката и дилемите околу практичната примена на наведените одредби од Законот по ова прашање.

 На 29.07.2016 година на заедничка иницијатива на Комората и Агенцијата за катастар на недвижности одржан е состанок на којшто се дискутирани голем број прашања, кои се однесуваат на работењето на приватните геодетски фирми. Оттогаш, во уште неколку наврати, сè до крајот на месец ноември се работеше на утврдување на соодветни заклучоци по дискутираните прашања, по коишто на 17.11.2016 година се изготви финална верзија на Записникот со дефинитивни заклучоци, коишто се дистрибуирани до сите членки на Комората и до сите Одделенија на Агенцијата за катастар на недвижности. Во рамките на овој Записник, би истакнал за постигнатиот заклучок околу заверките во висина од 100,00 денари за сите ГЕ изготвени во периодот од 03.03.2011 до 17.07.2012 година, истите да не се одбивани од катастар, туку странката при поднесувањето на ГЕ, заверката да ја плати во катастар;

 Понатаму, по однос на заклучоците од Записникот е дека доколку при изготвувањето на ГЕ е направена грешка во атрибутните податци, односно грешки, коишто се однесуваат на носителите на правата на надвижностите, истите нема да бидат основ за одбивање на елаборатите;

 На барање на Комората до Агенцијата за катастар на недвижности со цел на приватните геодетски фирми да им се овозможи пристап и користење на софтверот наменет за Регистарот на градежното земјиште, така што при изработката на геодетскиот елаборат за посебни намени – Нумерички податоци од страна на приватните геодетски компании со користење на овој софтвер ќе се добие еднозначен податок;

 Понатаму, со измената на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем, за увид на податоци од Катастар на недвижности за Катастарска парцела, за згради, посебни делови од згради и други објекти, за носители на права на сопственост и други стварни права, облигациони права, прибележувања и предбележувања е намалена од 50 денари на 5 денари од пристап;

 Како придобивка на Комората претставува и иницијативата за одржувањето на Обуките за овластени геодети да бидат на регионално ниво во неколку центри на земјата, или во Одделенијата за катастар на недвижности на Агенцијата каков што е случајот со “Отворените денови на Агенцијата со Граѓаните” во чијашто концепција беа вметнати и “Отворените денови со приватните геодетски фирми”, со што значително се скратува времето и финансиските средства на овластените геодети, за сметка на ефикасност на обуката;  Донесена е одлука за формирање на Комисија од членови од Комората и преставници на Агенцијата за во изготвување на правилникот за Пописен катастар;

 Уште еден бенефит за работењето на приватните геодетски фирми е постигнат со изменувањето на Правилникот за одржување на Катастарот на недвижности, преку создавање можност за техничка надградба на системот, со што ќе се овозможи службеното лице по електронски пат да го извести подносителот на пријавата дека е потребно во рок од 24 часа од денот и часот на генерираното известување да ја дополни пријавата со потребните прилози, кои не се претходно приложени. Управниот одбор на Комората во континуираните средби што ги има со Директорот и стручниот тим на Агенцијата за катастар на недвижности не застануваат тука, туку се во постојана координација за идните проекти, во коишто приватните геодетски фирми ќе имаат активно учество во нивната реализација. Во оваа прилика би сакал да споменам некои од тие проекти, како на пример:

 ПРЕМЕР НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ДРЖАВНА И ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ;

 ОРТОФОТО И ЛАСЕРСКО СКЕНИРАЊЕ НА ЦЕЛА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;

 ВОСПОСТВУВАЊЕ НА ТРОДИМЕНЗИОНАЛЕН (3Д) КАТАСТАР;

 РЕГИСТАР НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ;

 ВОСПОСТАВУВАЊЕТО НА НОВ АДРЕСЕН РЕГИСТАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;

 МАСОВНА ПРОЦЕНКА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ.

Како и мноштво други проекти кои ќе ги изведуваат приватните геодетски компании.

Се надеваме дека соработката помеѓу Комората на трговски друштва за геодетски работи и Агенцијата за катастар на недвижности и понатаму продолжува во духот на партнерските релации, а во насока на надминување на сите предизвици со кои се соочува приватната геодетска дејност.

Гео Астро – Берово

534691_433215390079283_1355056372_n
ГЕО-АСТРО
ул.Димитар Влахов бр.3, Берово
077632982

Гео-Интер – Скопје

534691_433215390079283_1355056372_n
Гео-Интер
ул.Народни Херои бр.18 лок.2 , 1000 Скопје
0038971207903


ТЕРА ГЕОДЕТ – Битола

534691_433215390079283_1355056372_n
ДОО ТЕРА ГЕОДЕТ
ул. Христо Узунов бр.1 / Битола
047207379


Можеби ве интересираclose